<<Terug

artikel hogebloeddruk1 400

 
Waarom wil je geen hoge bloeddruk? Omdat het een van de risicofactoren is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct, hartfalen, herseninfarct of hersenbloeding en het ontstaan van weefselschade in nieren en ogen.

De bloeddruk wordt aangegeven in twee waarden: de onderwaarde (diastolisch) en de bovenwaarde (systolisch). Op het moment dat het hart wee een hoeveelheid bloed in het bloedvatstelsel pompt, stijgt tijdelijk de druk (bovenwaarde) en zakt dan weer terug naar de basisdruk (onderwaarde). Als richtlijn voor hoge bloeddruk wordt een bovendruk hoger dan 140 mmHg genomen en/of een onderdruk lager dan 90 mmHg. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen van 60 jaar en ouder, die verder gezond. Voor deze groep mag een bovengrens van 160 mmHg gehanteerd worden.
Door sport, beweging, praten en door emoties kan de bloeddruk tijdelijk stijgen. De meeste artsen zullen pas de diagnose van een te hoge bloeddruk (hypertensie) stellen als bij iemand op tenminste drie verschillende momenten een te hoge bloeddruk is gemeten. Als je twijfelt of de bloeddruk te hoog is, kan een 24-uursmeting gedaan worden. Je krijgt dan een kastje mee, dat om de zoveel tijd de bloeddruk meet, wat later uitgelezen en geanalyseerd kan worden.

Oorzaken
In 95% van de gevallen is de oorzaak niet precies bekend. Er zijn wel risicofactoren bekend die een rol kunnen spelen, zoals genetische aanleg (familie), overgewicht, te zout eten (geringe invloed), stress en gebruik van alcohol en suiker. Ook diabetes (suikerziekte), nierziekten en zwangerschap kunnen de bloeddruk doen stijgen. Zeldzame oorzaken van een verhoogde bloeddruk zijn: een ziekte aan de bijnieren, een aangeboren nierafwijking, een nierontsteking, een vernauwing van de grote lichaamsslagader (aorta) of een vernauwing van een nierslagader.

Symptomen
Over het algemeen kun je niet "voelen" dat je een te hoge bloeddruk hebt en er zijn geen duidelijke symptomen. Alleen een extreem hoge bloeddruk, een zogenaamde hypertensieve crisis, gaat direct gepaard met hoofdpijn, kortademigheid, problemen met zien of duizeligheid. Ook al merk je er niets van, op de langere termijn is hoge bloeddruk wel schadelijk voor het lichaam. Vaak blijkt dat hoge bloeddruk pas ontdekt wordt als de schade al is ontstaan.

Gevolgen
Op termijn kunnen de wanden van de bloedvaten beschadigd raken, een proces dat arteriosclerose (aderverkalking) wordt genoemd. Arteriosclerose begint vaak eerst in de kleinere vaatjes van het lichaam. Een voorbeeld hiervan is het fijn vertakte vaatstelsel in de zwellichamen van de penis. Bij aantasting van deze bloedvaten kunnen bij mannen erectiestoornissen ontstaan. Als de vaten beschadigd raken en vernauwen, wordt het moeilijker voor het hart om bloed door de vaten te pompen. Het hart krijgt dan meer te verduren en dit kan gevolgen hebben voor het goed functioneren van het hart. Een verhoogde bloeddruk geeft op langere termijn dan ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Ook nierziekten en netvliesbeschadigingen kunnen ontstaan door een hoge bloeddruk. Vaak is een verhoogde bloeddruk niet op zichzelf staand, maar onderdeel van een groter ziektebeeld: het metabool syndroom. Volgens de geldende normen is er sprake van het syndroom als naast de hoge bloeddruk de bloedwaarden (cholesterolwaarden, bloedsuikerspiegel) verslechterd zijn en als bij mannen de buikomvang boven de 94 centimeter komt, gemeten ter hoogte van de navel. Bij vrouwen ligt de grens van de buikomvang van 80 centimeter.

artikel hogebloeddruk1-1 400Wat te doen?
Wij fietsers hebben genoeg lichaamsbeweging, waardoor onze bloeddruk daalt. Tijdens het fietsen ontladen we onze opgebouwde spanningen, waardoor ons stressniveau omlaag gaat. Roken doen we natuurlijk niet. Ik zie toch vaak toerfietsers met een “horecagezwel” in een strak wielershirtje, met een omtrek van ruim boven de 94 cm! Daar moet je natuurlijk zelf mee aan de slag. Medicijnen worden voorgeschreven als de bloeddruk toch te hoog blijft en/of als de suikerspiegel hoog blijft en/of als de cholesterol waarden te slecht blijven (mits je jonger bent dan zeventig jaar, daar boven hebben cholesterolverlagers geen zin). Gebruik in principe geen bètablokkers voor de te hoge bloeddruk (worden vaak voorgeschreven), want dat is hetzelfde als fietsen met aanlopende remmen. Er zijn genoeg andere bloeddrukverlagers die deze bijwerking niet hebben.

 

TEKST: ROB BARTHELS | BEELD: TONY TATI
Fietssport MAGAZINE 05-2015

Rob Barthels is wielerarts te Drunen. Hij schrijft regelmatig artikelen in Fietssport Magazine, het officiële orgaan van de NTFU.

Laatst aangepast (donderdag, 25 februari 2016 12:06)