<<Terug

artikel hogebloeddruk2 400Op het vorige artikel over hoge bloeddruk zijn veel vragen gekomen van oudere lezers over het gebruik van bètablokkers en cholesterolverlagende medicijnen. Vandaar hierbij een verdere uitdieping van dit onderwerp.

Bètablokkers zijn van oudsher het meest voorgeschreven medicijn tegen hoge bloeddruk en worden daarnaast ook voorgeschreven bij hartritmestoornissen, migraine en bij nerveuze klachten. De mogelijke bijwerkingen van bètablokkers zijn erectieproblemen, slaapproblemen, depressie, verslechtering astma en prestatievermindering (bij fietsen bijvoorbeeld). Met de komst van modernere medicijnen tegen hoge bloeddruk is de rol van de bètablokkers beperkter geworden en is het in de meeste gevallen niet meer het geneesmiddel van de eerste keus, behalve in geval van angina pertoris (pijijn op de borst door zuurstofgebrek van het hart) en bij diegene die een hartinfarct hebben doorgemaakt.
Onderzoek (Flather 2005) laat zien dat bij zeventigplussers de bètablokker ongeveer even goed werkt als een placebo (nepmedicijn). Als u een bètablokker heeft om ritmestoornissen (atriumfibrilleren) van het hart te onderdrukken, dan heeft u in de meeste gevallen een prima medicijn. Heeft u daarentegen voor uw nerveuze hartkloppingen (psychische oorzaak) een bètablokker gekregen, dan zou ik in overleg met uw arts naar een andere oplossing zoeken.

Cholesterolverlagers
Oudere personen hebben op grond van hun leeftijd vaak een hoger risico (meer dan 20%) op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten, ook al leven ze gezond. Bij deze groep is een afweging van de voor- en nadelen van medicamenteuze behandling noodzakelijk, vooral als zij ook al medicatie voor andere aandoeningen gebruiken. Het lijkt aannemelijk dat het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte bij 70-plussers minimaal even hoog is als het risico van 70-jarigen, maar er is minder duidelijkheid over de effectiviteit van de behandeling bij deze leeftijdsgroep. De effectiviteit van statines (cholesterolverlagers) bij ouderen in het algemeen is daarom verdedigbaar, maar de effectiviteit is niet rechtstreeks aangetoond bij ouderen zonder hart- en vaatziekten. Statines verlagen de kans op overlijden niet duidelijk. Wanneer zijn statines aan te bevelen? Bij LDL hoger dan 2,5 mmol/l (LDL - slechte deel van het cholesterol), angina pectoris (hartkramp) en na een hartinfarct.
Als je als zeventigplusser de kans op hart- en vaatziekten wil verlagen, dan is een verlaging van de bovenste waarde van de bloeddruk (SBD) veel effectiever dan de cholesterolratio omlaag brengen. De leidraad voor Nederlandse artsen is de NHG-standaard 2012 Cardiovasculair risicomanagement, die uiterst zorgvulding is samengesteld, gebaseerd op onderzoeksresultaten. Zoals altijd in de wetenschap zijn er ook andere onderzoeken en onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld het onderzoek van de Canadese professor Wright. Volgens Wright is het volgende bewezen voor statinegerbuik van mensen die nog geen hartpatiënt zijn: "Als u een man bent van boven de zeventig, dan hebben statines geen effect. Bent u een vrouw van welke leeftijd dan ook, dan hebben statines geen effect. Bent u een man onder de zeventig, dan zouden de statines u kunnen helpen om eventueel een kans op een hartaanval te verlagen."

Inschatten risico
Zo komen ook de bètablokkers wereldwijd langzaam in een slechter daglicht te staan, doordat hier en daar onderzoeken opduiken die onvermoede bijwerkingen naar boven brengen. Wat ik graag wil benadrukken, is dat áls je een bètablokker en/of statine moet gebruiken, dat dat in overeenstemming is met de richtlijnen van de NHG-standaard. Een persoonlijke complete risico-inschatting dus, waarin alle risicofactoren en leefstijl zijn meegenomen. Een gezonde zeventig jaar oude racefietser die als enige risicofactor een iets verhoogd cholesterol heeft, zou in mijn ogen geen statine hoeven slikken. Een andere zeventig jaar oude gezonde racefietser die een verhoogde bloeddruk heeft, doet er goed aan een bloeddrukverlagend middel te slikken, én geen bètablokker, omdat die het prestatievermogen vermindert en niet helpt om de bloeddruk omlaag te krijgen.

 

TEKST: ROB BARTHELS BEELD: TONY TATI
Fietssport MAGAZINE 06-2015

Rob Barthels is wielerarts te Drunen. Hij schrijft regelmatig artikelen in Fietssport Magazine, het officiële orgaan van de NTFU.

Laatst aangepast (donderdag, 25 februari 2016 12:54)