ijssplinters17nr3_300x450
<<Terug

Voorwoord
Nog voor de meteorologische winter echt begonnen was stonden we al op natuurijs! Het leek wel een Sinterklaas cadeau. De enthousiaste medewerkers van OIJV hadden weer voor een mooie baan gezorgd. Nu maar hopen dat de winter niet te vroeg heeft gepiekt. Op de website staan veel foto’s, gemaakt door John Weerden en Ab Crajé. De leden zijn op diverse fronten actief; voorbereiding voor de Weissensee, ATB in het veld, (volley) in de zaal en natuurlijk op de bowlingbaan. In dit blad kun je er over lezen.
We bestaan het komende najaar 20 jaar; we hopen op veel (onder de pet gehouden) nieuws en veel terugblikken.
Houd Wiki Leaks in de gaten!

In de laatste jaarvergadering is al een kleine (feest)commissie voorgesteld. De redactie en hopelijk vele leden houden zich het recht voor voorstellen te doen voor een bruisend en wild (!?) feest. Natuurlijk nemen we deel aan alle activiteiten. In het aprilnummer volgt meer.
De oproep hieronder moet zeker in dit geval door iedereen ter harte worden genomen en zeer ruimhartig worden geïnterpreteerd.  

Wij zijn benieuwd. 

Hein Leveling

 

 

Uw bijdragen, in welke vorm dan ook, voor het aprilnummer graag voor april 2011
bij de redactie inleveren.
 

Van de voorzitter…
Het is zoals u op de site van de STG heeft kunnen lezen alweer een beperkt feestje geweest op de vaderlandse ijsbanen; de eerste wedstrijden op natuurijs zijn alweer verreden en ook recreatieve schaatsers zijn reeds aan bod gekomen op de ondergelopen natuurijsbanen. Helaas heeft sneeuwval, net als vorig jaar, in een vroeg stadium een gedegen ijsaangroei verhindert. Desalniettemin wordt er al over Elfstedentochten gesproken en hebben de heren Hulzebosch en Angenent met hun televisieoptreden bij “de wereld draait door” het vuurtje aangewakkerd. Henk Angenent was zelfs zeer stellig in zijn uitspraken door te beweren dat het dit jaar toch echt door gaat...in februari!!!Hij baseert zich hierbij op de uiterst strenge winters die in Rusland en Polen zijn voorspeld…In Friesland maken ze ogenschijnlijk nog niet zo’n ophef maar achter de schermen is de nieuwe Elfstedentochtvoorzitter vast een beetje opgewonden zenuwachtig wanneer Erwin Krol spreekt van een nieuwe vorstperiode waarvan hij de lengte nog niet kan overzien… 

Ook dichterbij huis zijn de mensen in een opgetogen staat. De alternatieve Elfstedentocht Weissensee komt voor een zestal STG-ers al met rasse schreden in zicht. De voorbereidingen daarvoor vinden volop plaats op de schaatsbanen van Deventer en Nijmegen. Maar ook elders; op de mountainbike en in de zaal zijn de STG-ers actief. Het gevolg van al deze nijvere trainingsarbeid was ook direct te merken bij het Volleybaltoernooi waar een hels STG-team  “act de Presence” gaf. Een overtuigende 4de plaats was hun deel. Dit resultaat is nog nimmer door de STG geboekt dus groot respect voor hen. Het stijgende resultaat biedt geen garantie voor de toekomst maar vormt zeker perspectief voor een volgende keer en zou bij het huidige enthousiasme zomaar kunnen leiden tot een podiumplaats. 
Voorts hebben we natuurlijk nog het inmiddels traditionele STGbowling/gourmetuitje gehad waarbij met name de ietwat gemanipuleerde einduitslag op z’n minst een dopingcontrole zou  uitlokken. 
Maar aan welke activiteit u zich de komende tijd ook zult wagen, hoofdzaak is uiteraard het sportieve plezier dat u eraan beleeft… 
Geniet met volle teugen van het komende winterse weer en wie weet heeft weerman Angenent het bij het rechte eind en kunnen we volop genieten van natuurijs…tot die tijd; veel leesgenot met dit nieuwe exemplaar van de ijssplinters!!! 

Vrolijke schaatsgroeten, 

Martin (Hiskemuller) 


Geachte STG-ers,

Wellicht is het u ontgaan in alle drukte zo vlak voor het schaatsseizoen maar de voorbereidingen voor de Weissensee zijn alweer in volle gang. Nu heeft u op de jaarvergadering of op enig ander moment te kennen gegeven belangstelling te hebben voor deelname aan dit evenement dus vandaar deze benadering. 
We hebben het voornemen om op vrijdag 28 januari 2011 de 2de toertocht te rijden en willen dit plezierige evenement graag met u samen beleven. Helaas hebben we nog geen: "Ja-natuurlijk-kom-ik-ook-reactie" van u mogen ontvangen...
Bedenkt u zich nog eens goed en stelt u zich voor dat ook u op dat meer onder een flauw zonnetje met een hele groep geestverwanten voortglijdt....een telefoontje en een inschrijving en het is geregeld. Gezamenlijke training op de schaatsbaan van Nijmegen...ook dat is STG!!!! 

We zien uw reactie graag tegemoet,

Martin Hiskemuller

(zie ook oproep in” september 2010” van Martin Appelhof)

Een feest van sfeer, eten, gezelligheid en ballen…
Nee…beste mensen het is niet wat u denkt…we hebben het hier niet over het op handen zijnde feest van kerst. Nee, het gaat over het herfstuitje van de STG. Zoals u al eerder op de site al heeft kunnen lezen was het een uitje met een sportief tintje maar bovenal gezelligheid en sfeer.

Vreemd genoeg waren er niet uitsluitend STG-leden vertegenwoordigd. Het waren juist de niet-leden die zich van hun beste kant lieten zien. Bij de strijd tussen deelnemers van de drie bowlingbanen onderling bleken de veelal jeugdige introducés uiterst succesvol. Een klein beetje gesteund door de reling rolden de ballen keer op keer alle pins om. En juist om die ene pin ging het die avond. De hoofdprijs, een heuse bowlingpin, was dankzij de bemoeienis van Piet Brugmans, beschikbaar gesteld door het bowlingbedrijf zelf. Merel Voorend  was uiteindelijk  de sterkste zodat zij met de pin naar huis kon gaan.

Doordat het wederom een uiterst gezellig en gewaardeerd uitstapje betrof is het misschien wel een idee om er een soort van traditie van te maken net zoals het reeds eerder genoemde volleybaltoernooi waar de STG zich zo fantastisch heeft geweerd. Hieruit mag blijken dat de STG niet alleen maar een club is van dampende chocolademelk, ijs en temperaturen onder nul.

Heeft de STG nu opeens iets met ballen??? Betreft het hier een onbekende kant van de club??? Hoe het ook zij; ik hoop dat ook het andere “ feestje met ballen” net zo gezellig voor u gaat verlopen als het feestje op de bowlingbaan in Zetten…dus:

 

 Fijne feestdagen voor iedereen!!! 

bowlen_2010_oktober 

Corry inspecteert de ballen, Carel vindt dat de ober wel erg lang wegblijft, Minze geniet na van z’n laatste hoge score, Martin en Martin schatten hun winstkansen tegen dit drietal in.

Uit de berichten is mij duidelijk geworden dat het fanatisme op de baan (en later aan tafel) weer als vanouds waren. Het is tot op heden niet duidelijk wie tot (de echte, ware) winnaar mag worden uitgeroepen. Misschien moet er in deze al bijna traditionele wedstrijd een ranglijst worden aangelegd.

bowlingbal     3kegels     lopende_kegel     lopende_kegel

WILLEM OVER WILLEM 
“Willempie” is een raar geval, dit is een leuk liedje van een van onze volkskomieken André van Duyn.
De naam Willem is veel bezongen en bewierookt en je ziet hem overal. Om misverstanden te voorkomen zou ik het woordje “raar” willen vervangen door “bijzonder”.
Deze Willem kent Willem een kleine 20 jaar en dat terwijl Willem nooit heeft geweten dat ik ook Willem heet.
Hij denkt: I am the lonely of I am the only one.
Echter er zijn vele mannen, die deze voorname naam Willem dragen. Zij die er goed over nagedacht hebben zijn uitgegaan van degelijkheid en betrouwbaarheid.
Er zijn velen voorgegaan met het maken van deze keuze met betrekking tot degelijkheid en betrouwbaarheid of zelfs koninklijk.

Enkele voorbeelden: WILLEM van oranje
WILLEM de Zwijger
WILLEM I, II EN III
WILLEM Alexander
WILLEM Drees
WILLEM van Hanegem
WILLEM Duys
En, en, en, en, en,    WILLEM de fietser enz.

Een paar voor de hand liggende klassieke namen zouden kunnen zijn Karel, Hein, Pieter, dit zijn namen die enigszins kunnen wedijveren met de naam WILLEM.
Willemen zijn ook gelovige mensen.
Sommigen gaan op bedevaart naar Santiago de Compostela en naar Rome. Maar dat heeft tot op heden nog weinig opgeleverd m.b.t. de conditie. De ene WILLEM die gaat en de andere WILLEM blijft en wel niet ver van huis te weten Renkum bij de Heilige Maagd, want ook Renkum is een bedevaartplaats. Maar er is hoop, er zijn nog meer bedevaartplaatsen, want die ene WILLEM hoopt nog steeds eenmaal de “Alternatieve”uit te rijden. De schrijver WILLEM heeft een strenge gelovige jeugd gehad. Dit schijnt toch de basis te zijn voor sportieve successen. Hij denkt dat alleen zware discipline, kluizenaarschap en sexuele onthouding, een sterke drang en geloven in de overwinning kunnen leiden tot succes.

Wel beste WILLEM zoals geschreven kennen we elkaar een kleine 20 jaar. Ik heb veel en vaak tegen jouw achterste aangekeken en ik moet zeggen op het asfalt heeft het me enorm geïnspireerd.
Als slager zijnde heb ik altijd oog gehad voor kilo’s - kracht –schoonheid en smaak. We praten niet over techniek, want die hebben we beiden niet. We moeten het hebben van ons karakter om deze te kunnen omzetten in kracht. Jij hebt het van de vlaktes met je grote krachtige turbo, kleine WILLEM van uit de wind blijven en van de heuveltjes. We zijn even jong, 67 lentes en we hebben niet meer het dagelijkse lentegevoel, de blaadjes beginnen te vallen. WILLEM en WILLEM gaan afronden. Bij jou in de buurt gaat het gerucht WILLEM wordt ouder, bij mij in de buurt wordt niet gesproken, daar zingen de bossen.
Maar we laten ze ons niets wijs maken: de Duvel is oud, geloof in jezelf en leef gezond.
De naam WILLEM was in vroeger tijden zo gewild dat ik een artiestennaam heb aangenomen.
Al het oude komt weer terug d.w.z. wat goed is, zo ook onze voornaam. WILLEM is weer in, zie het boek WILLEM. Mijn schoonvader heette WILLEM, mijn enige zwager en mijn neef ook. Hier zullen de lezers stil van worden en misschien komen er nog meer WILLEMPIES.

Epiloog:
Aan het eind van het seizoen bleken de benen van grote
WILLEM beter dan die van kleine WILLEM.
Maar ja, jij bent dan ook de FIETS WILLEM.
We sluiten af met het Wilhelmus

Klaas(Willem)

fietserWintertrio vanuit Wageningen
Op maandag 27 december organiseert TCW de tweede ATB-tocht door bossen in Wageningen, Bennekom, Renkum, Heelsum, etc. De derde tocht is op 5 februari 2011. De eerste tocht is in zware regen uitgevoerd, maar trok toch nog een paar honderd deelnemers.
Ik ga 27 december meerijden: wie gaat nog meer? Zie ook www.tcw79.nl

Hein Leveling

Uitnodiging

Zoals in goede traditie van de STG Renkum/ Heelsum willen wij ook dit jaar graag met u het nieuwe jaar inluiden, wellicht het jaar van een nieuwe Elfstedentocht!

We willen u uitnodigen voor een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje op zondag 9 januari 2011, van 14.30-16.30 uur, in het Verenigingsgebouw Excelsior aan de Frans Campmanweg 23, 6871 XS te Renkum.


Het bestuur 
nieuwjaarsreceptie

De zin van het leven van een STG-er
Nu zou u misschien onder deze pretentieuze titel een heel relaas vol filosofische teksten verwachten maar helaas… geen pasklare antwoorden in dit stukje, geen heldere uiteenzettingen over het hoe en waarom van ons bestaan en al evenmin een gedragscode voor een gelukkig STG-bestaan…
Maar waarom dan toch dit stukje???
Al schaatsend op de baan in Nijmegen begon, na een uurtje of twee eenzaam schaatsplezier, de verveling toe te slaan…Het begon me op te vallen dat elk rondje op het vorige leek en door die monotone trainingsarbeid dwaalden de gedachten af…elk rondje dat volgde bracht me dieper en dieper in gedachten. Het was alsof ik in een grote imaginaire trechter schaatste. Als een soort trance raakte ik steeds dichter bij het absolute centrum van mijn motieven en illusies. Terwijl ik met duizelingwekkende snelheid door het trechtergat schoot en het luchtledige in suisde, leek alles plotseling zo helder als een glas, zo klaar als een klontje en de spreekwoordelijke puzzelstukjes vielen pardoes op hun plek.
Je kunt rondjes schaatsen tot het je suizebolt, je kunt kilometers cirkels draaien tot de gedachten je duizelen en je kunt trainen op de baan tot je omvalt maar hetgeen waar het werkelijk om draait zijn de tochten over de zwarte ijsvlakte samen met de andere rijders en rijdsters in het blauw. En daarom hoop ik met u, dat dit winterse weer gaat brengen waar het voor bedoeld moet zijn;
Schaatsend met de mensen van de STG Renkum/Heelsum op een prachtige ijsvloer ergens in Nederland langs rietkragen, wind in de rug en een flauw winterzonnetje…dat moet de zin van het leven zijn!!!!

M.H.

In de Volkskrant verschijnt iedere zaterdag in de rubriek “Der Nederlanden” artikelen over typisch Nederlandse zaken. Onderstaand artikel wilden we jullie niet onthouden.
 
Schaatsen
Als het ijs glanzend lijnen door de polders trekt, de zon weerkaatst in donkere spiegels en het geluid van krassende schaatsen de winterstilte doorbreekt, smelt de strenge Hollandse ziel. Vrieskou, koek en zopie maken ons vrolijk, frivool en zorgeloos. We worden een warm volk als de temperatuur onder nul zakt.

henschotermeer 
Henschotermeer 6 januari 2010 (foto A. Vendrig)

Max Dohle, schaatspublicist, schaats-historicus en praktiserend schaatsenrijder, vat de Hollandse schaatsliefde samen met ‘euforie, liefde, kermis’. Wie schaatst kan heel even zweven - de schaats maakt licht en vrij. ‘De wereld gaat op schaatsen’, heette het in de middeleeuwen, wat betekende dat de wereld op z’n kop stond. De mens liep over het water en dat wonder veranderde alles, zelfs de moraal en de maatschappelijke orde.

Op het ijs viel eeuwenlang de strenge hiërarchie van de vaste grond weg. Iedereen was er gelijk, regent en pauper schaatsten gebroederlijk naast elkaar. Pas in de 19de eeuw ging de elite er toe over eigen ijsclubs en ijsbanen te stichten, met strenge ballotage.

In een wereld waar alles aan kerk en geloof was gebonden, was het ijs profaan. Er bestonden geen christelijke ijsclubs. Op het ijs was de mens verlost van knellende morele wetten en religieuze geboden. Het ijs was een koude oase van vrijheid en ongebondenheid.

In de Gouden Eeuw, toen de Kleine IJstijd voor fijne schaatswinters zorgde, werd schaatsten een volksactiviteit. Hendrick Avercamp legde de ijspret vast, oertaferelen die sindsdien tot het collectieve geheugen zijn gaan behoren, Hollandse pastorales, Hollands geluk, Hollands vermaak en verleidingskunst.

Het schaatsen kwam uit Vlaanderen, een gewest dat sindsdien op schaatsterrein hopeloos achterop is geraakt. In het noorden ontwikkelde het zich tot een protestantse activiteit - toen de Brabander Gianni Romme opeens heerste op de langebaan, wekte dat verbazing alom.

De katholiek sprong uit de band tijdens het carnaval, de protestant bevrijdde zich van knellende banden na drie nachten stevige vorst. Op het ijs werden de meest afstandelijke vrouwen plotseling aanraakbaar. Er mocht worden gedanst, gedronken en gesjanst. In de vrieskou bloeide hete liefde. De ijsbaan was een plek om te hoeren en snoeren, zuipen en gokken: liederlijke toestanden in een braaf land.

Het is niet bekend hoe ver de geschiedenis van het schaatsen als wedstrijdsport teruggaat. Sommigen zeggen dat er al in de 14de eeuw om het hardst werd geschaatst, maar daarvoor bestaan geen bewijzen. Vaststaat dat er in de 16de eeuw hardrijderijen waren, en in Friesland begonnen cafébazen in de 18de eeuw ‘kasteleinswedstrijden’ te organiseren.

De kortebaanwedstrijden vormen de basis van het Nederlandse hardrijden. In strenge winters trokken in de 19de eeuw werkloze vissers en landarbeiders langs de ijsbanen van Friesland en Noord- en Zuid-Holland, om te strijden om vorstelijke hoofdprijzen. Die varieerden van ‘spek en bonen’ of gouden ballen, tot halve jaarsalarissen. Het kortebaanrijden was de eerste vorm van profsport in Nederland – met alle corruptie en handjeklap van dien.

Pas tegen het eind van de 19de eeuw werd wedstrijdschaatsen vooral schaatsen op de 400-meterbaan. En sinds de glorieuze dagen van Ard Schenk en Kees Verkerk is Nederland daarin toonaangevend.

Onlangs bleek, dat veel van de kunstijsbanen verlies lijden en overheidssteun ontvangen. Omdat het steun aan cultureel erfgoed betreft, mag dat voor het kabinet-Rutte geen probleem zijn. Zo lang er geen nieuwe Kleine IJstijd komt, zal de ijstraditie op kunstijs bewaard moeten worden.

En verder blijft het hopen op de gelukzaligheid van natuurijs. Volgens waarnemers beleven we een periode van lage zonneactiviteit, wat de kans op een Elfstedentocht, die hoogmis van de Fries-Hollandse ijsreligie, aanzienlijk verhoogt. Op die dag zweeft Nederland van geluk en wordt het land één in bijna ondraaglijke lichtheid.

 

hartenstein_2010_panorama

De goedheilige man is al weer terug naar het warme Spanje;
onderstaand boek had op geen verlanglijstje misstaan.
Die verschrikkelijke Kerstman kan zich iets meer geliefd en
geaccepteerd maken door dit boek aan iedere schaatsliefhebber te geven.

Marnix Koolhaas


Schaatsenrijden
Een cultuurgeschiedenis

Prominent schaatskenner Marnix Koolhaas duikt in de historie van een van onze meest geliefde sporten. Zowel in Nederland als tot ver over onze landgrens bezit het schaatsen een ongekend veelzijdige geschiedenis. Via een vijftigtal rijk geïllustreerde verhalen neemt Koolhaas de lezer mee op een verrassende tocht. Verhalen over de schaatsers in de schilderijen van Jeroen Bosch en Hendrick Avercamp, over de meest afgelegen ijsbaan ter wereld op het eilandje Tristan da Cunha, over een gevecht op leven en dood tussen schaatsers en tangoliefhebbers in Argentinië, over Ard & Keessie, over liefde en dood op het ijs, over schaatsen op zondag, over Sonja Henie en nog veel meer. De schrijver heeft op de meest afgelegen en bijzondere ijsvlaktes geschaatst. Daarnaast is hij amateur bondscoach van Argentinië en Groot Brittannië; hij presenteert een eindeloze reeks anekdotes en vrolijke verhalen over hardrijden en de schaatscultuur.  


“Oosterbeek vooruit”

Dat was in de week voor Sinterklaas de kreet die veel STG-ers naar Hartenstein trok. Er lag wederom een prachtige ijsvloer. Op 3 december leek het ijs wel op een kunstijsbaan, zo mooi en vlak. De eerste dagen was de wind zeer duidelijk aanwezig, maar dat hield de natuurijs-STGers niet tegen. Iedere dag kwamen er meer leden. Geregeld was de bekende “blauwe trein” in actie. Erkende fotografen als Ab en John legden e.e.a. vast. Op onze website kun je de plaatjes bekijken (en de rest er bij denken!)

jip_willem_hartenstein

De eerste dagen waren koud in Oosterbeek; maar om je zo in te pakken!? Wij vermoeden Willem van de Berg achter / onder / in  de bivakmuts. 

gert_hein_esther_hartenstein

Gert van de Poll sleurt op kop. Weer op kop, er zijn zeker 4 foto’s waar hij z’n favoriete plaats inneemt. Esther was elke morgen als  eerste op de baan. Ze gunde zich amper tijd voor een koffiepauze.
 

Het is gelukt!!!!
Nog ruim voor ons 20-jarig bestaan is STG Renkum-Heelsum opgenomen in de Gemeentegids van Renkum.
We staan weliswaar nog onder de Rijn-IJssel schaatstrainingsgroep uit Arnhem, maar toch. Nu maar afwachten welke reacties er komen. Op de baan in Oosterbeek hebben we dat Rijn-IJssel-groepje in ieder geval ”op kleur” ruimschoots verslagen!

Laatst aangepast (dinsdag, 08 februari 2011 14:48)