<<Terug

Voorwoordijssplinters16nr1_300x450
Door omstandigheden verschijnt het aprilnummer in mei. Hopelijk krijgt u de inhoud nog tijdig onder ogen, zodat u voor 10 mei kunt inschrijven voor het voorjaarsuitstapje naar de Kennemerduinen op zondag 17 mei. Willem B bellen!

Op de jaarvergadering is het nieuwe bestuur benoemd; voorzitter- en secretarisschap worden nu van buiten de gemeente gevoerd. Reden te meer om geregeld bij de activiteiten aanwezig te zijn voor de contacten. Ze zijn natuurlijk ook via telefoon en email te bereiken.

Verder zijn er in dit nummer veel verhalen over een echte schaatswinter, met veel natuurijs. U ziet verslagen van Oosterbeek, Randmeren, Giethoorn en omgeving(2x), Loosdrecht en natuurlijk de Weissensee. Daarnaast werd er uiteraard op de uiterwaarden in Heelsum en Wageningen geschaatst. Het kon niet op!

Jip voert ons terug naar een ver verleden; hij laat zien hoe er van jongens mannen werden gemaakt.

Hein Leveling

Van de voorzitter
Het zal u niet ontgaan zijn de afgelopen dagen dat het voorjaar is. Het wordt overal fris en groen om u heen. Al bijna zijn we vergeten hoe prachtig deze winter was. Het is zelden dat er zoveel ijsplezier te beleven viel en dat Nederland zich zo gek liet maken door het bevroren water.

Ook het bestuur maakt een soort van lentegevoel door; het oude bestuur is afgetreden en het nieuwe draait al volop. Vanaf deze plek wil ik dan ook Martin Appelhof en Hans Bekendam heel hartelijk bedanken voor de geïnvesteerde vrije tijd en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de club. Natuurlijk hopen we dat ze allebei nog veel en lang mogen genieten van het lidmaatschap van de STG.

Na het aftreden van Martin Appelhof als bestuursvoorzitter en Hans Bekendam als penningmeester zijn de twee volgende knoppen aan de STG-boom gegroeid. Hopelijk kunnen die twee net zo opbloeien als hun voorgangers zodat de STG-boom vruchten gaat afwerpen in de nabije toekomst. Wanneer het weer een beetje meewerkt en het enthousiasme voor de schaatssport houdt stand, dan kunnen we wellicht rekenen op een kleine ledenaanwas.

Het zou natuurlijk voor het voortbestaan van de club wenselijk zijn wanneer er jaarlijks toch twee tot drie nieuwe leden bij zouden kunnen komen. Het is dan ook uw wervende enthousiasme dat naar buiten toe dat moet zorgen voor het op gang houden van de sapstroom van de STG.

Ik wens u allen een heerlijk voorjaar met alvast een kleine knipoog naar de komende winter.

Martin Hiskemuller

Voorjaarsuitje
Zondag 17 mei is er weer een dag georganiseerd voor iedereen die zich verbonden voelt met onze club !! Wij zien het al helemaal voor ons, een zomers aanvoelende langzame dag, genietend van omgeving en lichamelijk bezig zijn, ondertussen oude bekenden ontmoeten. Na het succes van de uitjes in de eigen omgeving, gaan we nu eens naar een ander stuk in Nederland. We willen jullie deze keer graag uitnodigen voor een dag in de Kennemerduinen.

Zondag wordt er bij Willem verzameld om daar om 9.30 uur te vertrekken richting Santpoort. Daar stappen we op de fiets richting de Kennemerduinen, via Driehuis voor een kop koffie of thee. Tijdens de fietstocht zullen we regelmatig afstappen, voor een strandwandeling en een lunch. Rond 16.30 uur stappen we weer in de auto op weg naar huis.

Doordat we allemaal vanaf Willem vertrekken kan er met minder auto’s gereden worden. Het is prettig als er mensen zijn de in de gelegenheid zijn hun eigen fietsen mee te nemen. Voor degene die dat niet kunnen worden er fietsen gehuurd.

We willen u vragen om uiterlijk zondag 10 mei aan Willem te laten weten of u meegaat en of er een fiets gehuurd moet worden, of dat u uw eigen fiets meeneemt.

Tot zondag 17 mei!

Namens het bestuur, Manon

Nieuw hoofd opleidingen?
Eindelijk hebben we weer eens natuurijs gehad afgelopen winter! Van jong tot oud was op de schaats te vinden.

  siebe_martin                        

Ook Siebe heeft gebruik gemaakt van deze unieke kans en bond voor het eerst van zijn leven zijn schaatsen onder, natuurlijk samen met zijn trotse papa….                        

Terugblik op een echte winter
Op de website zijn nog meer foto’s van Gerard te zien.

hartenstein

In Oosterbeek werd dit jaar de basis gelegd voor vele mooie natuurijstochten. De blauwe trein was op vele dagen te bewonderen. Het ijs was prima, vooral op de eerste dagen en tegen het einde van de vorstperiode. Oosterbeek kan trots zijn. Voor de eerste natuurijstocht op zaterdag …werd Esther zelfs om 09.00 uur ’s morgens van het ijs gehaald om op de Randmeren met de club te rijden. Uiteindelijk bleek zij het langst in het spoor van de meester (Gerard vd B) te kunnen blijven.

We waren die dag met twee auto’s naar Nunspeet gereden. In Stroe werd Martin opgehaald en (een enigszins jaloerse) Esther B met haar 2 kinderen achtergelaten (!). Het was prachtig ijs, met een behoorlijke wind tegen of in de rug. Eerst richting Harderwijk, daarna terug naar Nunspeet, toen door naar Elburg. En weer terug, tegen de wind in. In dit stuk viel de groep uiteraard wat uit elkaar. Als toetje nogmaals zo hard mogelijk richting Harderwijk en terug met de wind in de rug. Geweldig!!

Hein Leveling

Loosdrecht, mooi maar druk

route_loosdrecht

 

Op woensdag vertrok wederom een kleine delegatie van onze club naar een natuurijstocht. Ditmaal stond Breukelerveen op het programma. Via een kennis had ik gehoord dat hier op maandag en dinsdag al heel veel op mooi ijs was geschaatst, vandaag was er zelfs een toertocht uitgezet. Met Esther de V, Martin H, het vaste oud-lid Ab en ondergetekende gingen we om 09.30 op pad. In Tienhoven merkten we al dat het druk ging worden; in het smalle straatje naar de plas stonden we zeker 10 minuten stil. Bij de plas zelf was toen nog meer dan genoeg parkeerruimte.

Het ijs was inderdaad mooi, zij het dat er ’s nachts een beetje sneeuw over was uitgewaaid. Tot 13.00 uur was er heel goed te rijden, daarna werd het erg druk. Voor de stempelposten stonden lange rijen. Erger was dat de bovenlaag erg zacht werd en er veel schaafsel ontstond. Het rijden werd erg zwaar. Martin en Esther, beide in training voor (op hopelijk subliem ijs) de Weissensee waren niet te stoppen. Ab en ik deden het kalm aan vandaag. Daardoor hadden wij de tijd om de andere leden,  Loes en Jip en later ook nog Gert v.d. Poll te ontmoetten. We wisten van elkaar niet dat we daar naar toe gingen. Zij waren later vertrokken en moesten in het dorp parkeren; bij het weggaan stonden zij ca een uur vast in de file. Omdat wij dichter bij een uitvalsweg stonden waren wij binnen het uur terug op Renkumse bodem.

Hein

Bedankt!
Bij deze willen we alle leden van de STG hartelijk bedanken voor alle lieve, leuke en ontroerende reacties, kaartjes en kado’s  bij de geboorte van Rowan. Het was erg fijn om te merken hoe iedereen heeft meegeleefd.

Rowan_april

Groeten van Martin, Esther, Siebe en Rowan

De allermooiste tochten
Zo gauw er iets van winter ontstaat, beginnen sommige leden informatie in te winnen over de ijssituatie in de Weerribben. In zowel Friesland als de Weerribben was slecht of onbetrouwbaar ijs. Echter in Beltschutssloot en richting Giethoorn bleek het ijs wel goed. Op dinsdag… gingen we met 3 leden (Martin A, Willem B en Hein) en 2 gastrijders(Dieuwke en Ab) naar Beltschutssloot. Prachtig ijs, en je kon over de plas tot in Giethoorn rijden, al moest je zo nu en dan wel klunen. In Giethoorn op de grachten was het ijs minder betrouwbaar. Het weer was geweldig en de stemming evenzo, niet in de laatste plaats door de ontvangst en begeleiding van Herman W, een kennis van ondergetekende.

Op vrijdag zijn Gert vd P en Hein, samen met Ab Craye weer naar dit gebied geweest. Er was nu een toertocht uitgezet. Het eerste deel was niet al te best, maar daarna in Belt en Sint Jansklooster hadden we prachtig ijs. De foto op de voorpagina is daar gemaakt. De foto hieronder is in Waneperveen gemaakt.

Hein

    giethoorn
Martin,Herman, Willem en Ab.  (Foto Hein)

Hoe kom je bij de Commando lichting 63-2?
Na mijn opleiding op de Slagers Vak School wachtte de militaire dienstplicht op me. (Jammer en gelukkig voor velen is die verdwenen). Hoe ging dat? Eerst kreeg je een inschrijving, dan een oproep voor de keuring. Daar kreeg je ook een onderhoud met een militair met veel strepen en een gewillig oor. Wat zou je willen tijdens de dienst? Lichamelijk mankeerde mij niets, intelligentie weet ik niet meer, en mijn wens was marinier te worden. Juist in de periode dat er veel mariniers werden uitgezonden naar Nieuw Guinea . Een laatste opstakel in de kwestie Indonesië. Het avontuur, het mooie pak met rode bies en witte pet, een verre reis en de zwarte vrouw hadden mijn aandacht.

Helaas, wat een verbazing, bij de echte oproep bleek ik ingedeeld bij de Geneeskundige troepen in Amersfoort. Niet zo interessant, ook niet naar mijn vrienden toe, weg mooie pakkie en zwarte vrouw! Tijdens de basisopleiding (met als status oliebol!) verscheen er een delegatie van het corps Commandotroepen. Ik greep mijn kans en samen met 6 anderen werden we uitverkoren en steeg ik weer in achting bij mijn vrienden. Met ongeveer 240 kandidaten kregen we een opleiding in Roosendaal, in een tent op de hei. Het sprak me zeer aan! De namen en gezichten van het kader weet ik nu nog steeds! Ons leven bestond uit speedmarsen van 2-6-10 km met 20 kg bepakking. Verder veel nachtoefeningen en alarmtoestanden, een nachtrust van 4-5 uur en gewekt worden met traangas, 50 keer opdrukken, etc. Dat alles om je te testen en harden op het mentale vlak. Het eten was goed, maar een keer in de week moest je zelf je kostje bij elkaar zoeken in de natuur, groente(brandnetels), aardappel, vlees (jatwerk)?. Dat eten moest jezelf klaarmaken en koken met wat sprokkelhoutjes. Het eten moest aan alle eisen van een volle maaltijd voldoen! (gaar)

Eens in de week kregen we de stormbaan, klimtoren, abseilen, met volle bepakking. Ook was er een oefening om uit een rijdende DAF te springen; je begon met 20 km/h, dat werd opgevoerd tot 60 km/h. Niet iedereen kwam hier ongeschonden van af. De opleiding in het tentenkamp duurde 2 maanden; tijdens de opleiding is een man verdronken en een gestikt in een rioolpijp. De opleiding eindigde met de afmattingtocht voor de te behalen “groene baret”. De 125 man die er nog over zijn moeten dan te voet de 220 km van Roosendaal naar Leeuwarden afleggen in een week. Het was bloedheet die week, ik heb diverse malen ondersteuning moeten hebben. Je weet niet meer dat je loopt; het is te vergelijken met de laatste 20 km van de Weissensee, als je al helemaal stukzit. De weg terug werden we gebracht, behalve de laatste 10 km. Die moest weer te voet worden afgelegd, om op de kazerne door het kader en de ouders te worden ontvangen. Met de kreet “Nunc out Ninc Quam” (nu of nooit) werd ons oude hoofddeksel weggegooid en kregen we de felbegeerde groene baret. Ik heb die nog maar 2,5 maanden kunnen dragen, daar ik door een ziekte van mijn vader “zakenverlof” kreeg. Ik mocht de resterende diensttijd in Arnhem bij de Grenadiers doorbrengen. (ceremoniële erewacht met Berenmuts e.d.). Al met al een spannende en sportieve diensttijd, die vanzelf overging in een andere liefde!

Jip Jansen

In de afgelopen jaarvergadering kwam naar voren dat nu er eindelijk natuurijs lag, de telefooncirkel niet goed heeft gefunctioneerd. Het bestuur betreurt deze gang van zaken en hoop uiteraard op een herkansing voor volgend seizoen. Bij de ijssplinters treft u een hernieuwde versie van de telefooncirkel aan. Bewaar deze goed. Het idee hierbij is dat als er een periode komt van natuurijs en we kunnen met z’n allen een toertocht schaatsen, dat het bestuur de telefooncirkel in gang zet met een voorstel om een toertocht te rijden. Probeer dan zo snel mogelijk dit door te bellen naar de volgende(n) op de lijst. Mocht je iemand niet te pakken krijgen, bel dan toch de volgende op de lijst, zodat de cirkel niet stil komt te staan.
We hopen dat we de telefooncirkel op deze manier in ere kunnen herstellen.

Het bestuur.

Afscheid Martin en Hans
Na respectievelijk 2 en 3 jaar nemen we afscheid van twee bestuursleden, onze voorzitter en penningmeester. Jammer hoor, dat we twee hardwerkende mensen van het bestuur moeten laten gaan…..Namens de rest van het bestuur willen we jullie hartelijk bedanken voor het gedane werk en gezelligheid de afgelopen jaren. Maar natuurlijk zien we jullie nog heel vaak bij het fietsen, schaatsen en de rest van de gezellige uitjes van de club.

Esther Bakker

hans_willem
Niet Willem, maar Hans ontvangt!

De laatste dag……..
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst steeg met het uur (en de ingenomen consumpties) het enthousiasme over het natuurijs. Het weerbericht sprak al van dooi op komst, maar toch waren er enkele die-hards  die de Oostvaardersplassen alleen nog maar van de TV kenden. Er bleken wel een man of 5-6 mee te willen. Op maandagochtend bleek Erwin Krol toch gelijk te krijgen en waren er nog drie man over. Op de plas bleken nog ca 10-15 personen aanwezig, op nog steeds mooi, tamelijk hard, ijs. Echter, er stond wel al wat water op en keiharde wind over het ijs! Tegen de wind in was het ploeteren, er voor aan waaide je loeihard naar de andere kant; maar het blijft mooi !! Tegen de middag werd het ijs echter erg zacht en het water op het ijs leek ons erg koud. Het natuurijs seizoen werd met de laatste foto gesloten.

Hein Leveling

de_laatste_dag
Willem, Hein en Gert op de uitgestrekte plas. Gert was natuurlijk bijna te snel voor de fotograaf. (Of kwam het door de harde wind?)

De Weissensee 30-01-2009
Sommige mensen doen veel om hun verjaardag te omzeilen. Samen met Jan Overeem, Willem Brugmans, Jan-Bart Verkuyl, Dorien Vach (nog geen lid van onze club) naar Oostenrijk…schaatsen!!!
En het was in meerdere opzichten spannend dit jaar. Tot bijna een week voor de tocht hadden we nog geen overnachtingsplek kunnen organiseren die naar wens was maar uiteindelijk werd het een prachtige boerderij bovenop een berg met uitzicht zoals in de films van Sissi…en James Bond !!!
De eigenaar van deze Hof, met een historisch dubieuze naam, was namelijk als belangrijke figurant te zien in een van de avonturen van de meesterspion 007. James tracht in de film met een sneeuwscooter aan zijn belagers te ontkomen. Adolf was de bestuurder van die sneeuwscooter...
Naast ons clubje van vijf waren er nog twee groepjes gasten: de winnaar van de wedstrijd; Maartenjan Heideman en Toine Damen; de man die als eerste bij de finish niet meer zijn laatste rondje in mocht gaan. Hij was 40 seconden te laat. Hij had het zeker uitgereden als ze hem hadden laten doorrijden maar tijd is tijd en ten opzichte van de overige dagen was onze toer al veel langer dan de overige: de laatste ronde kon men nog ingaan om 17:15 uur.
De 30 januari toer was de laatste van de hele 21-ste editie van het Weissensee spektakel. En 2009 was een zeer zwaar jaar zoals zou blijken uit de uitslagenlijsten. Van de eerste toer bleken maar 8 mensen in staat om 200 kilometer uit te rijden. En slechts de helft van de ingeschrevenen verschenen aan de start. Omdat we in de voorbereiding zo verwend waren geweest met het vaderlandse ijs vreesden we dat de tocht net als de week voordien een drama zou worden. Onze tocht, 10 dagen later, zag er heel anders uit. We hadden onze schaatsen nog laten scherpen een dag voordien dus daaraan zou het niet mogen liggen. Willem Brugmans had zelfs compleet nieuwe schaatsen gehuurd om te voorkomen dat zijn indoor schaatsen hem zouden opbreken op het kwalitatief slechtere ijs.
De start in het duistere Oostenrijkse Weissenseethal is altijd een zenuwachtige gebeurtenis. Nunc aut Nunquam zou Jip zeggen. En zo voelt het ook. Ondanks dat er geen wedstrijd element in zit, is de interne wens om het uit te rijden groot en liefst nog in een mooie tijd. Maar zoals al aangegeven, laat geen enkele Alternatieve Elfstedentocht zich vergelijken met een voorgaande of een opvolgende want de omstandigheden zijn altijd anders. Wij hadden mazzel; ondanks het ijs maar met fantastisch goed weer.
Het werd een mooie toer en gelukkig zonder noemenswaardige valpartijen, mede omdat we besloten om niet in een treintje mee te rijden. Door de verraderlijke scheuren was het continue op scherp schaatsen en blijven opletten; het valgevaar was in onze optiek te groot. Samen met Jan Overeem, die steeds bij me bleef en met wie ik de hele toer heb opgeschaatst reed ik uiteindelijk moe maar voldaan over de finish. Kort tevoren had Onze Albert van Brakel ons nog van een banaan voorzien en aangemoedigd vanuit de auto. De laatste 1,5 kilometer konden we er daardoor nog een eindsprint uitknallen die voor mij zonder de stimulerende woorden van Albert beslist niet meer mogelijk waren geweest.

Zowel Jan-Bart als Willem hebben succesvol 100 kilometer gereden. Voor beiden een hele prestatie. Jan-Bart had een sub-optimale voorbereiding door de drukte rond de geboorte van zijn derde dochter en omdat hij voordien al last had van een rugblessure. Willem had besloten om kluunschaatsen te huren in verband met het extreem slechte ijs. Hij kreeg een maatje te klein mee omdat zijn maat er niet meer was en heeft dus letterlijk met kromme tenen 100 kilometers doorgebikkeld!!!! Een reuze prestatie voor beide heren.
Tijdens de rit hebben Jan en ik uitgebreid gefilosofeerd over beweegredenen en of we volgend jaar weer… maar gedurende zo’n rit ben je niet tot nuchtere besluiten in staat blijkt nu want als alles mee zit gaan we volgend jaar gewoon weer. Het was een hele bijzondere ervaring en zeker voor herhaling vatbaar...en natuurlijk met nog veel meer clubleden dan deze keer...

Martin Hiskemuller

Schaatsen, fietsen of autorijden???

auto4                                                                         auto3

 Het kan zijn dat u deze ijssplinters bezorgd krijgt door iemand in een dergelijk autootje. De bestuurster zal u met een brede glimlach begroeten en de grote zwarte zonnebril als blijk van herkenning even oplichten. Tegen de tijd dat u de arm heft ter begroeting, is zij reeds bij het volgende adres!

auto2                                                            auto1

Corrie, gefeliciteerd met je rijbewijs.

De redactie

Laatst aangepast (zondag, 17 april 2011 07:33)