<<Terug

Voorwoordijssplinters16nr3_300x450

We worden op onze wenken bediend. Het bestuur nodigt ons uit voor Biddinghuizen op 19 december en Erwin Krol belooft lagere temperaturen en zelfs nachtvorst. Hopelijk gaan alle leden mee en dus niet alleen de “hal”schaatsers. Wie weet leg je daar de basis voor weer een mooie schaatswinter.

In dit nummer nog enkele bestuurlijke zaken en uitnodigingen. 10 januari is er de Nieuwjaarsreceptie en 13 januari kun je je schaatstechniek bijschaven. Ook is er een artikel over de zin van sportdrankjes.

John doet verslag van zijn “Vuelta”. Grote inspanningen resulteren in mooie bijdragen. Misschien moeten we meer als club aan dergelijke tochten deelnemen. Nederland lijkt op weg naar een echt wielerland.

STG blijkt trouwens niet alleen in de ijshal, maar in verschillende “hallen” actief. Helaas is niet alles met foto’s te bewijzen. Hopelijk gelooft u ons op ons woord.

De redactie prijst zich gelukkig met zo’n actieve vereniging: voor het eerst sinds tijden moesten we artikelen inkorten vanwege de plaatsruimte. Ga zo door!

Rest ons iedereen prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Hein Leveling

Uw bijdragen, in welke vorm dan ook, voor het aprilnummer 2010 graag voor 10 april bij de redactie inleveren.

Van het bestuur

Nieuwe leden???

Er stond een ouwe schaats op aan de waterkant,
die kraste een boodschap in de bevroren rand.
Op het ijs stond toen geschreven;
“Kom bij de STG voor de rest van je leven!!!”

Die ouwe schaats die heeft het goed gezien. Onze club heeft een ongelooflijk trouwe ledenschare. Die mensen koesteren we dan ook omdat zij al jaren de ruggengraat vormen van onze Schaatstrainingsgroep. Helaas heeft het stijgen der lidmaatschapsjaren vaak tot gevolg dat we steeds minder mensen kunnen betrekken bij de schone sport van het schaatsen.

Om dit probleem te ondervangen timmeren we actief aan de weg. We hebben een stukje in de krant laten plaatsen (en het is onlangs zelfs voor de tweede maal verschenen in diezelfde krant) en we hebben een honderdtal flyers laten maken en verspreid om mensen te bewegen lid te worden van onze club. Verder zijn we bezig om de club ook bij de gemeente wat meer bekendheid te geven.
Helaas is tot op heden nog geen effect bereikt en blijft de stormloop van nieuwe STG-ers uit. Daarom doen we ook op u als lid een dringend beroep om uw club te promoten in uw vrienden en kennissenkring.
“Help de STG de winter door” lijkt me een overbodige kreet want dat zal wel lukken als het ijs weer begint te kraken…Maar nee, we hebben behoefte aan meer “oude schaatsen” die op het ijs krassen hoe gezellig en mooi het bij de club is!!!

Uitnodiging

 Zoals in goede traditie van de STG Renkum/ Heelsum willen wij ook dit jaar graag met u het nieuwe jaar inluiden! Natuurlijk hopen we dat we eerst met elkaar die ochtend een mooie tocht op natuurijs mogen schaatsen, maar ook al mocht dat niet het geval zijn, willen we u toch uitnodigen om elkaar te treffen.
nieuwjaarsreceptiekopie

 Dit zal plaatsvinden onder het genot van een drankje en hapje op zondag 10 januari 2010, van 15.00-17.00, in het Verenigingsgebouw Excelsior aan de Frans Campmanweg 5 te Renkum.

Het bestuur

Van de penningmeester…
Zoals u ongetwijfeld niet is ontgaan de laatste maanden gaat het niet zo goed met de banken in Nederland. Ook de DSB bank die onze schaatssport de laatste jaren zo gesteund heeft is inmiddels failliet. Wellicht hebben jullie de beelden gezien van Mark Tuitert en Marianne Timmer die van de een op de andere dag niet meer konden pinnen.
Om ons, als schaatsers en als spaarders, te beschermen tegen dit gevaar heeft de penningmeester dit jaar de contributie verhoogd met € 5,00 spaarinleg naar € 35,00 per jaar. Omdat de contributie natuurlijk niet zomaar verhoogd mag worden krijgen alle leden volgend jaar deze € 5,00 terug als korting op de contributie voor 2010-2011. Dit levert u weliswaar slechts een rendement op van 0%, maar we hebben gezien dat in deze tijden helemaal zo slecht nog niet is.
Tenslotte moet ik u meedelen dat de STG geen depositogarantieregeling kent zoals spaarrekeningen bij andere banken, maar dat de penningmeester er alles aan zal doen om uw € 5,00 spaargeld veilig te stellen.

Groeten, Michael Brugmans

biggetje

Sportdrankje om erbij te horen
In voetbalkantines, sporthallen en fitnesscentra gaan ze massaal over de toonbank: flesjes met sportdrank die tijdens of na de inspanning vocht en energie moeten leveren. De omzet van de drankjes bedraagt wereldwijd ruim 11 miljard euro en dat heeft alles te maken met slimme marketing, zegt Fred Brouns, biomedisch onderzoeker aan de universiteit van Maastricht. Want wie een rondje gaat hardlopen of een uurtje fitnesst, heeft geen aantoonbaar voordeel van zo’n drankje. ‘Maar de consument koopt nu eenmaal graag een flesje dat de bekende atleet ook gebruikt. Dat streelt zijn ziel.’

sportdrankjes

Brouns (59) is deskundige op het gebied van topsport en voeding en verbonden aan de Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen. Hij begeleidde Olympische ploegen, het Nederlands voetbalelftal en individuele topsporters: atleten die zeer nauwgezet met hun voedsel- en vochtinname moeten omgaan. Voor die groep zijn sportdrankjes een uitkomst, zegt Brouns.

De afdeling humane biologie, waar hij werkt als programmaleider Health Food Innovation Management, deed onderzoek naar het effect van de drankjes. De conclusie luidt dat ze bij langdurig en intensief sporten waardevol zijn: ze regelen vochtopname en energietoevoer en kunnen tot minder vermoeidheid en betere prestaties leiden.

Bezorgdheid
Maar het probleem is, zegt Brouns, dat het overgrote deel van die drankjes wordt genuttigd door mensen die niet of nauwelijks lichamelijk actief zijn. Hij denkt dat de regelmatige consumptie van de suikerhoudende energiedrankjes door jonge kinderen bijdraagt aan de toename van overgewicht en diabetes op jongvolwassen leeftijd. ‘Loop eens een voetbalkantine binnen op zaterdag, daar zie je jonge kinderen achter elkaar van die flesjes drinken. Ouders hebben geen idee hoeveel suiker erin zit.’

Brouns geeft er af en toe voorlichting over op middelbare scholen. Dan zet hij de flesjes op tafel, met daarvoor stapels suikerklontjes om de inhoud inzichtelijk te maken. Een doorsnee energiedrankje bevat twaalf suikerklontjes per flesje. ‘Die kinderen kijken hun ogen uit.’

Claims niet onjuist
De claims op de flesjes zijn niet onjuist, zegt hij. Extra kracht, extra energie, goed voor lichaam en geest; het is allemaal waar maar dan wel in een lijf dat die extra’s ook nodig heeft. Voor een stevige fysieke inspanning zijn vocht en koolhydraten nodig, legt Brouns uit. Een atleet die veel zweet en weinig drinkt, krijgt problemen met de zuurstoftoevoer naar de spieren en de doorbloeding ervan. Als de glucosevoorraad in de spieren en de lever opraakt, blijven alleen vetzuren over voor de energielevering, waardoor het prestatievermogen inzakt.

‘In sporttermen heet dat de man met de hamer. Het is de wielrenner die in de Tour de France bij de finish op een col van de eerste categorie 10 minuten achterop is geraakt. Of de marathonloper die moet gaan wandelen omdat het niet meer gaat.’

Te veel vast voedsel eten kan leiden tot maag-darmproblemen, vooral bij hardlopen waarbij het maag-darmkanaal op en neer schudt. Water drinken is ook niet handig want dat wordt langzaam opgenomen en blijft dus heen en weer klotsen in de maag.

De dorstlessers onder de sportdrankjes bestaan daarom uit water met een beetje suiker en soms wat zout. De suiker is van belang omdat die het tempo bevordert waarmee het water in de dunne darm wordt opgenomen. Door het zout houdt het lichaam het water langer vast.

De andere categorie sportdrankjes, de energie- of hersteldrankjes, zijn een stuk zoeter en bevatten soms wel 150 gram suiker per liter. Van groot belang voor bijvoorbeeld topwielrenners, zegt Brouns, die tijdens een gemiddelde bergetappe in de Tour de France soms meer dan 8.000 calorieën verbranden. ‘Dat kunnen ze onmogelijk allemaal met vast voedsel tot zich nemen, daarvoor is vloeibare energie noodzakelijk.’

Niet diep genoeg
Voor recreanten heeft al die extra energie weinig zin: ze sporten te kort en gaan niet diep genoeg om de energiereserves uit te putten en dan maakt een flesje sportdrank geen verschil. Maar de consument doet graag na wat de toppers doen en op dat principe, zegt Brouns, is de populariteit van de sportdrankjes gebaseerd. Hij vindt dat de fabrikanten zich de enorme consumptie door kinderen meer zouden moeten aantrekken. Ze vermelden weliswaar keurig het suikergehalte op de verpakking maar dat gaat aan de meeste ogen voorbij, weet Brouns. ‘Je kunt je bovendien afvragen waarom er zoveel energie in moet zitten als meer dan 90 procent van de consumenten daar geen enkele baat bij heeft.’

Natuurlijk is het de consument die kiest. ‘Maar kinderen kunnen geen geïnformeerde keuze maken. En ze kikken op zoetigheid. Er zit toch energie in, zeggen de ouders. Maar hun kinderen barsten van de energie en door daar nog meer aan toe te voegen, worden ze alleen dikker.’

Voorlichten
Brouns vindt dat ook leraren lichamelijke opvoeding en sportdocenten de taak hebben om hun pupillen voor te lichten. Daarom schreef hij op verzoek van de Gymnastiek Unie een waarschuwing voor het gebruik van energiedrankjes tijdens de training. Het totale energieverbruik bij turnen is laag en dus is inname van energie dan niet nodig. Zijn advies: neem een yoghurt- of een melkdrankje.

Of ga zelf aan de slag, door water met wat limonadesiroop te mengen. Als hersteldrank is voor de meeste sporters magere melk of chocolademelk net zo goed als een prijzig flesje, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek.

Onlangs zijn twee nieuwe types sportdrank geïntroduceerd: sportwater en vitaminewater. Brouns: ‘De consument denkt vast dat daar meer in zit, maar dat is niet zo. Neem gewoon leidingwater. Je betaalt vooral voor de productie en het transport van zo’n flesje.’

Bron: Ellen de Visser (Volkskrant) 6 oktober 2009

ATB-tochten
Op zaterdag 7 november 2009 is de eerste Mountainbike tocht van het zg. wintertrio georganiseerd door TCW uit Wageningen. De tweede is op maandag 28 december en de derde op zaterdag 6 februari 2010. Ik ga deelnemen, wie gaat mee? 

Hein Leveling

Schaatsclinic 

Opgelet voor diegenen die hun techniek op de schaats weer eens wat willen bijspijkeren…..
Naar aanleiding van een aantal vragen van leden die denken dat ze hun schaatstechniek wel weer eens wat kunnen verbeteren, hebben we een schaatsclinic georganiseerd onder de bezielende leiding van Jan Overeem.

 schaatsclinic 

Wanneer: Woensdagavond 13 januari 2010.
Waar: In Triavium in Nijmegen.
Hoe laat: 19.15 verzamelen bij Willem Brugmans voor gezamenlijk vertrek.
Kosten: Gewone entree van de schaatsbaan.
Opgeven: Graag opgeven bij Willem Brugmans (0317-314379) of Esther Bakker (06-25296406) voor 10 januari.

 

Overzeese leden?camping_appelhof
Tijdens onze vakantie op het
mooie Terschelling kwamen
wij tot de schrikbarende ont-
dekking dat een van onze
mannelijke leden is geëmigreerd
naar dit verre oord.
Schuin tegenover het overbekende
wrakkenmuseum is een camping
gesitueerd die de schone naam
van dit heerschap draagt.
Vermoedelijk omdat hij stilletjes
wil gaan leven heeft deze rustzoeker
ervoor gekozen om een niet al te
opvallend bordje te plaatsen.
Het gaat als het ware op in het
landschap en is met het blote oog
nauwelijks te onderscheiden…
echter een geoefende speurder
ontgaat het niet en vandaar deze
exclusieve foto’s hier in deze
bijzondere editie van uw IJssplinters.

 


 

La Vuelta ’09 Drenthe Holanda
Op 29 augustus vindt de Toerversie La Vuelta '09 Drenthe Holanda plaats op en rondom het TT Circuit te Assen.
La Vuelta ’09 Drenthe Holanda organiseert een toerversie voor de actieve wielerliefhebbers. En weliswaar ben ik steeds minder actief tegenwoordig toch vind ik dat ik aan deze “historische” tocht deel moet nemen. Samen met fietsmaat Ab besluit ik aan de langste afstand 120 km deel te nemen. Het parkoers is grotendeels gelijk aan de eerste etappe van La Vuelta ‘09. Dit is een goede kans om je te meten aan de profs. Daarnaast leidt het parkoers je door de mooiste natuurgebieden van Drenthe. De service onderweg is fantastisch. Op de route zijn diverse serviceposten met reparatie-inrichting, toiletten, fruit, sportvoeding- en drank en medische verzorging aanwezig.

De tijdregistratie vindt plaats met het Champion Chip tijdregistratiesysteem. Je tijd wordt geregistreerd als je de startlijn, de registratiepunten onderweg en de finish passeert. De registratiepunten fungeren wel als grote trechters. Meestal moet je al ruim ervoor van de fiets af om er lopend overheen te gaan. De sfeer blijft prima bij iedereen, ondanks het oponthoud steeds.
Het weer is redelijk, maar ook niet meer dan dat. Harde wind en soms zeer pittige buien maken het zwaar. Gelukkig zijn er steeds groepjes waar we bij aan kunnen sluiten.
Ik denk er al een tijdje over om mijn ruim 17 jarige Gazelle eens te vervangen. Ik geloof dat het besluit om een nieuwe fiets te kopen definitief valt op het moment dat een mooie, strakke dame in de Vuelta op een blits carbon gevalletje naast me komt rijden en lachend tegen me zegt: “Tjee, een Gazelle Champion mondial , dat die nog steeds rond rijden”
De laatste 12 km zijn een marteling. Er zit geen greintje energie meer in mijn lijf. Ik ben totaal uitgewoond. Ik begrijp er niets van, het lijf wil al een aantal jaren niet meer doen wat nog wel in het hoofd zit.

Niet zeuren. Doorzetten!

Met het gezegde niet zeuren, maar doorzetten zijn velen van ons grootgebracht. Maar wat als het lijf gewoon niet wil, maar je kop zegt dat het moet en zal.

illustratie_bij_john

Na jaren vrij actief te zijn geweest in de club heb ik geen energie meer om na het werk nog te sporten. Ik fiets nog wel elke zondag, omdat ik mijn vaste fietsmaat niet in de steek wil laten. Ik dring bij hem aan op het fietsen van kortere afstanden en moet voortdurend in zijn wiel, uit de wind fietsen. Bij toertochten moet ik soms draaierig van de fiets. Eens zelfs om plat in het gras gaan liggen om te herstellen.

In de zomervakantie wil ik in de hitte een berg in Frankrijk beklimmen. Na 100 meter zit ik uitgeput tegen een hekje. Niet zeuren. Doorzetten! Maar na nog 6 van die stops kort achter elkaar besef ik dat ik voor het eerst een top niet ga halen.


Het wordt van kwaad tot erger. Mijn baan is door de vele ziekteperioden ingrijpend veranderd. Sinds februari werk ik halve dagen en re-integreer ik op andere scholen. Na de talloze doktersbezoeken in de afgelopen jaren is er afgelopen week een diagnose gesteld in het ziekenhuis: De ziekte van Addison. Als je hier meer over wil weten kun je op het internet kijken bij   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Addison.

Alles valt nu op zijn plaats. Ik krijg nu sinds een halve week medicijnen en er is verbetering gelukkig. Het gaat niet gemakkelijk maar ik ben al weer 5 keer wezen schaatsen. Niet zeuren. Gewoon doorzetten!

 vuelta_john_1_500 


We finishten rond 13.30 uur  weer in de grote hal bij het TT circuit…Het duurt ruim een uur voor ik weer aanspreekbaar ben. Daarna gaan we de officiële proloog van La Vuelta ’09 op het TT circuit bekijken. Jan Janssen en Joop Zoetemelk de enige Nederlandse winaars van de La Vuelta worden in het zonnetje gezet. Het weer is zeer wisselvallig. Felle buien en zon wisselen elkaar af. De omstandigheden zijn dus lang niet voor iedereen hetzelfde. In een werkelijk fantastische sfeer zien we later Cancellara met overmacht winnen.
Meer foto’s en een paar filmpjes zijn te vinden op www.weerden.eu
Volgend jaar start de Tour de France en de Giro d’Italia in Nederland. Ik weet niet of deze ook iets dergelijks organiseren. Anders wil ik er beslist weer heen. Wie gaat mee?

Op het moment dat ik dit schrijf komt het volgende e-mail bericht binnen van Bike Town Rose Versand:
“Geachte meneer  Weerden, Uw pakket met nummer 467509056394 is zojuist naar het volgende adres verstuurd”

Nieuws van STG afdeling Volleybal
Op vrijdag de 13e gingen een aantal leden op pad om te volleyballen. Op die datum kun je eigenlijk maar beter binnen blijven zou u zeggen, maar we gingen het toch maar proberen. Erger dan laatste worden kan toch eigenlijk niet, en dat zijn we inmiddels wel gewend met de STG. De op zich al sterke maandagavondploeg werd bij deze gelegenheid nog versterkt met Esther en Priscilla. Versterkt is zwak uitgedrukt, het team werd jonger, mooier, stralender, enthousiaster, kortom, we stonden er. We konden ons zelfs de luxe van een wisselspeler veroorloven.
De eerste wedstrijd in onze poule ging nipt verloren, maar de volgende drie werden allen GEWONNEN. De tegenstanders werd dus gewoon verslagen DOOR STG, het was onze avond! In de finale poule moesten nog 2 wedstrijden worden gespeeld. Eerst ging het gelijk op, maar helaas, de helden werden moe. Ook de gastspeelsters konden ons niet meer redden. Beide wedstrijden gingen uiteindelijk verloren. Bij de prijsuitreiking bleek dat we op de 8e plaats (van de 16….) waren geëindigd: nog nooit vertoond in onze volleybal historie! Dit en de prijs, een schaal bitterballen, werd met bier gevierd.
In april 2010 is er weer een toernooi. Aanmeldingen bij Willem, onze (soms non-playing) captain. (Let op: er zal een strenge selectie plaatsvinden: kom dus goed getraind en met de juiste argumenten!)

Hein Leveling

 

willem
En dit was nog maar een tussenstand!!

STG toonde zich op deze avond op vele fronten actief. Rob, Esther en Priscilla traden op als scheidsrechter. Michael en Willem bedienden het scorebord.

“GEWICHTIG”
Iemand vroeg mij ooit wat doe jij op maandagavond? Mijn antwoord was: ik ga naar de schaatstraining (ik vond dat knap gewichtig). Ik heb daar verder geen uitleg over gegeven, niet over de grootte van de trainer, niet over het aantal deelnemers en ook niet over de leeftijden en laat staan over het verschil van karakters van deze personen.
De betekenis van het woord “gewichtig” is in mijn visie: belangrijk, gevoel van eigen waarde en ga zo maar door.
Waar Klaas het ditmaal graag over wil hebben is niet over gewichtig doen of gewichtig zijn maar over Het Gewicht. (Slagers hebben immers iets met gewicht)
In de sport kennen we veel vormen van gewicht bijv.: vlieggewicht, middengewicht, zwaargewicht en nog enkele andere gewichtsklassen. Hier ligt al het verschil. In de schaatssport heeft zich een verandering voorgedaan t.a.v. de gewichtsklassen. Wij kunnen ons ongetwijfeld de entree van Falko Zandstra als lichtgewicht herinneren: men sprak toen van een gespierde spijker.
Hij bracht de verandering in gewicht op het ijs, het sneller verplaatsen en het sneller schakelen, de acceleratie, het eindschot maar ook een slimheid. Schenk, Verkerk, Koss, Heijden, Johannson en Ritsma, deze mannen hadden allemaal kilo’s, dat waren krachtpatsers, zij moesten immers veel meer gewicht verplaatsen en zij hadden daar dan de kracht voor. In deze periode heeft de krachttraining zijn intrede gedaan.
Wat we nu zien is een combinatie van krachttraining en het niet meer zo zware lichaam. Het lichaam moet het wel kunnen dragen en verwerken, maar daar zijn de trainers, therapeuten en wetenschappers voor en het nu voorhanden zijnde materiaal. Alle respect voor de zwaargewichten met spiermassa en explosieve kracht, zoals sprinters, boksers, discuswerpers en kogelstoters. Hier gaat het om de explosie. Falko was voor velen hiermee een toonbeeld met betrekking tot gewicht.
Zij, die ook tot deze gewichtsklasse behoorden waren Reinier Paping, Henk Angenent, Evert van Bentum, Jan Overeem, Gerrit Beekhuizen, Erben Wennemars en op het moment Shani Davis. Enkele van deze rijders beschikken over een zgn. “stuip” (geen diesel) Zij hebben op het juiste moment de juiste explosie. Bij onze vereniging hebben wij ook een dergelijke “stuip” man nl. Appel……. Hij behoeft nog wel timing.

Onze huidige voorzitter is niet aan de “vette”kant, maar hij kan wel de Weissensee goed uitrijden. Het valt voor sportlieden niet mee om vier maanden in topvorm te zijn, zij balanceren constant op de rand van te weinig weerstand met kans op griep en blessures, omdat er veel van hun lichaam gevraagd wordt. Het is ook begrijpelijk dat sommige topsporters een keer een scheve schaats rijden. Ik doel hiermee op “the lord of the rings”, een weekendje lekker los, heerlijk toch. Wat dacht je van die Belgische wielrenners en al die andere pedaleurs. In de atletieksport kan de boog ook niet altijd gespannen zijn. Ik wil daarmee niet zeggen, dat ik een voorstander ben van doping. Je kunt hierbij in het circuit van verslaving terechtkomen en dan is de vereiste discipline verdwenen. Er zijn ook sportmannen, die op bedevaart gaan naar bijvoorbeeld Santiago de Compostella of naar Rome om zo hun zonden te wissen en om te bidden voor nog betere sportprestaties. Eens een gebruiker altijd een gebruiker is een gezegde, dat niet altijd op gaat.
De lijst met prestatie bevorderende middelen wordt alsmaar groter, zo ook het aantal controles. Een echte topsporter woont in een glazen huis en leeft als een monnik (leuk hè).
Er bestaat ook Gewichtige Taal. We horen het, we spreken het en de echte gewichtige mensen publiceren het. Gewichtige mensen doen vaak moeilijk, maken veel omtrekkende bewegingen en beschikken over een redelijk geprotectioneerd taalgebruik.

Ik wil met mijn verhaal aan de STG-leden, zowel aan de zwaar- als aan vlieggewichten, overbrengen dat ze gebruik moeten maken van hun slimheid, een 11% vetpercentage en dat ze deze gepaard moeten laten gaan met de vereiste explosie en vooral wilskracht.
Mijn conclusie is dat de lichtgewichten meestal in hun voordeel zijn, mits ze over de nodige capaciteit beschikken. Zwaargewichten met capaciteit zullen aan de slimheid moeten werken, ze moeten op tijd exploderen en gebruik maken van techniek.
Laat al deze wijsheid niet doorslaan, want zoveel gewicht hoeft er niet in de STG-schaal te liggen.

stg_logo3

We gaan Gewichtige maanden tegemoet, 5, 25 en 31 december en dan de …….vorst. Denk aan je gewicht, zak niet door de mand en of door het ijs.
Een goede jaarwisseling en een gezond 2010 toegewenst en houdt het “gewicht” scherp.
Zij die ooit 200 km hebben geschaatst binnen de 9 uur, hebben ervaren wat een sportief orgasme is. En dit allemaal uit de bundel van

Klaas

Uitnodiging
Zoals reeds aangekondigd in de ijssplinters wil het bestuur u allen graag uitnodigen om gezamenlijk te gaan schaatsen op de  ijsbaan in Biddinghuizen met als doel de blauwe trein in ere te herstellen en met z’n allen te genieten van rietkragen, wakken??, en koude voeten.

Wanneer: Zaterdag 19 december 2009
Waar: Verzamelen bij Willem Brugmans. We rijden dan gezamenlijk die kant op.
Hoe laat: We vertrekken uiterlijk om 8.00. We zijn dan om ca. 9.00 in Biddinghuizen en willen daar weer vertrekken om ongeveer 13.00 uur.
Kosten: de entree is voor eigen rekening en bedraagt in het weekend €15.
Benzinekosten kunnen we delen en een rondje bij de koek en zopie is op rekening van de STG.
Opgeven: Graag opgeven bij Willem Brugmans voor 12 december. Natuurlijk zijn ook introducés van harte welkom. (Telefoonnummer Willem: 0317-314379).

Bevangen door de schaatskoorts
HEELSUM/RENKUM - Als het maar even kan in de wintermaanden, schiet de Schaatstrainingsgroep Renkum/Heelsum het natuurijs op. De rest van het jaar moeten ze het doen met pret op kunstijsbanen. Ook niet verkeerd, maar de liefde voor het "oerschaatsen" prevaleert.

W90_29-12-2008

Schaatskoorts, wat houdt dat gevoel precies in? Wim Brugmans, Jip Janssen, Martin Appelhof en Gerard van den Berg proberen hier een antwoord op te geven. De leden van de Schaatstrainingsgroep (STG) Renkum/Heelsum zijn elke week op het ijs te vinden, indoor of outdoor. En als de schaatsen niet onder worden gebonden, dan pakken zij de fiets voor een conditietraining. Tussen de bedrijven door slaat de groep ook nog wel eens een volleyballetje in de sportzaal in Wolfheze of kiest voor de skeelers. Kortom, stilzitten is er niet bij voor de recreatieve sporters.
"Die uitgestrekte vlaktes, de wind in de rug, het ijs, hier en daar een wak, de vrijheid midden in de natuur. Dát is voor mij het ultieme genot", mijmert Janssen. "Echt het authentieke Hollandse gevoel. Als schaatser ben ik dan helemaal in mijn element. De Elfstedentocht is natuurlijk het summum op schaatsgebied, Gelukkig komt de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee voor ons een beetje in de buurt."

tocht_30-10-05_0061

Vechtlust
Rintje Ritsma, Sven Kramer, Anni Friesinger staan mijlenver boven de Renkums STG. Logisch, want je praat hier niet over topsport. "Prachtig om te genieten van hun prestaties. Echt fenomenaal. Ja, we kijken met enige jaloezie naar de schaatsgrootheden", bekent Brugmans.
"Maar beseffen tegelijkertijd dat wij ook veel energie en pijn steken in onze sportactiviteiten. Bij ons komt het óók aan op karakter, vechtlust en een onverwoestbare schaatsnatuur. Alleen moeten onze schaatsers zich niet alleen op het schaatsen focussen, maar ook op hun werk. De top van de schaatswereld leeft uitsluitend voor de sport. Dat maakt een groot verschil."
De doelstelling van STG Renkum/Heelsum is het rijden van toertochten. Op recreatieve basis, al is er onderling natuurlijk wel sprake van enige competitie. Latere leden reden voorheen al in kleine groepjes, om in 1991 een volwaardige club te vormen. Anno nu telt de STG zo'n veertig volwassen schaatsers. Inmiddels uitgegroeid tot een hechte vriendengroep, zo wordt verteld.

Trainingen
"Woensdagavond en zaterdagmiddag (is zaterdagochtend red.) trainen we collectief op de overdekte Nijmeegse kunstijsbaan Triavium", vervolgt Appelhof. "Op ijsbaan De Scheg in Deventer schaatsen we incidenteel op de donderdagavond. (is donderdagmiddag red.) Van begin oktober tot eind maart is er op de maandagavond een indoortraining in de sportzaal in Wolfheze. Het eerste gedeelte omvat een specifieke schaatsconditietraining, het tweede gedeelte recreatief volleybal."
Als de kou wijkt voor de zomerse warmte, worden de schaatsen ingeruild voor de fiets. Elke woensdag- en donderdagavond en zondagochtend trainen de Renkumse schaatsers in groepsverband op de racefiets. Dat gebeurt in de periode van april tot en met september. In de wintermaanden kiest de groep ervoor om elke zondagochtend met de mountainbike de paden op te gaan.
"De routes stippelen we zelf uit", zegt Van den Berg. "Onderweg genieten we van de mooie natuur. Als we met de mountainbike de bossen induiken, dan blijven we op de paden en passen we op voor ander verkeer. Het een moet niet ten koste gaan van het ander."

Of de club een Elfstedentocht verwacht? De kenners zijn voorzichtig positief, maar houden wel een slag om de arm. Brugmans: "we hebben een prachtige winter beleefd, met veel mogelijkheden om op natuurijs te staan. Voor de komende winter zeg ik: "Zeg nooit nooit."
Lid worden of meer informatie verkrijgen? Kijk dan op www.stgrenkumheelsum.nl.
Bron: Rijnstreek nr. 5, oktober 2009

Bowlen……
Zoals u allen weet zijn STG’ers over het algemeen zeer sportief aangelegd. Schaatsen, fietsen, hardlopen, nordic walken en volleyballen, niets is hen te gek! Over spierpijn zul je ze niet snel horen klagen. Maar nu was het toch wel even anders! De STG’ers gingen bowlen….jawel, een hele andere tak van sport! We waren in grote getalen, wat erg leuk was! Veel leden, maar ook erg veel aanhang en zelfs de zus van Minze kwam ons vergezellen. We waren dus met een grote en vooral gezellige club en gingen er hard tegenaan. Eerst even schoenen uitzoeken, die toch wel even anders zitten dan de schaats- of fietsschoenen, en dan de baan op. Een ieder kreeg de slag snel te pakken en al snel werd het een echte STG-strijd. Alhoewel…..er ook hele gezellige gesprekjes tussendoor werden gevoerd die het bowlen al bijna deden vergeten. Op 3 banen naast elkaar werd hard gestreden en gezwoegd. Na het bowlen was er tijd om heerlijk te gourmetten met elkaar wat ook heel gezellig en lekker was. De grappen vlogen al snel over tafel en er was tijd om onderling eens bij te praten. Kortom, een erg geslaagd clubuitje. Het bestuur wil daarom natuurlijk in het voorjaar weer eens zo’n geslaagde bijeenkomst en wil bij deze u vragen om zaterdag 24 april vast vrij te houden in uw agenda, want dan staat er weer een nieuw uitje op het programma, al klinkt dat natuurlijk nog heel ver weg en hebben we eerst nog een aantal mooie natuurijstochten voor de boeg…..

Esther

 

Laatst aangepast (dinsdag, 12 april 2011 18:41)