<<Terug

Voorwoord clubbladvoor14nr3GIF
Vannacht (5 dec. 2007) wordt het volgens Erwin K. 10 º C, de langste kunstijsbaan wil niet dichtvriezen, maar de marathonrijders en langebaanschaatsers rijden hun wedstrijden onderdak en ook de harde kern van STG is al weer op het ijs gezien. Als jullie dit blaadje ontvangen hopen we wel al een keer in Biddinghuizen te hebben gereden. We houden u op de hoogte. Helaas ging de opening op 1 december niet door. Maar, van de andere kant: op “buiten ijsbanen” hoort het weer invloed te hebben. Inmiddels hebben jullie kunnen zien dat er al volop wordt geschaatst op de langste kunstijsbaan van de wereld.
Onze voorzitter schrijft bijna in z’n eentje het blad vol; ik heb hen moeten afremmen, om ook anderen nog wat ruimte te laten! Zijn volledige verhaal is op de website te lezen.
Ook onze voormalige huisdichter, Raymond Louwerse, is weer actief en heeft voor ons een waarlijk heldendicht gevonden. De teneur van dit gedicht past volgens mij precies bij de voor- en nabesprekingen van schaatstochten. STG was de afgelopen periode aanwezig bij de GP Gerrie Knetemann en bij de herten op de Veluwe; van beide is er een verslag. Foto’s van de herten en van Sinterklaas (in die volgorde!) zijn gemaakt door Rob Gerritsen, zij zullen ook op de website te zien zijn.
Tot slot: het bestuur nodigt ons allen uit om samen met hen het glas te heffen op het nieuwe jaar, wie weet met verrassende weersomstandigheden.

Hein Leveling

Van de voorzitter
Ede, november 2007 - Najaar nog 3 weken voordat officieel de winter zijn intrede doet. De voorspellingen van diverse weerkundigen zijn hoopvol over het ontstaan van eventueel natuurijs. Voor dit natuurijs doen we het uiteindelijk.
Het gehele jaar door op de fiets. Vanaf het voorjaar op de racefiets en vanaf september op de ATB met na afloop koek en zopie bij Corrie van Wim waar de tocht dan weer wordt geëvalueerd en waar dan wordt beslist wie er kapot zat en wie niet.
Vanaf oktober is er dan ook weer de zaaltraining op maandagavond onder de bezielende leiding van Piet. Met elke week een gevarieerd programma, waarbij alle spiergroepen aan bod komen (onder gekreun en gesteun). En als cooling down, de geijkte drie setjes volleybal, waarvan de uitslag aangeeft wie er die nacht wel of niet goed slaapt.
Ook vanaf die tijd op de vaste dagen wordt de kunstijsbaan “Travium” in Nijmegen door een vast aantal STG-ers bezocht.
Ik wens een ieder ook namens de andere bestuursleden heel prettige feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2008. Ik hoop en vertrouw erop, dat een ieder er klaar voor is mocht het onverhoopt gaan vriezen en er geschaatst kan worden op natuurijs.
Tot ziens op de Nieuwjaarsborrel op zondag 6 januari.

Martin

Uitnodiging

Zoals in goede traditie van de STG Renkum/Heelsum willen wij ook dit jaar graag met u het nieuwe jaar inluiden!

Dit zal plaatsvinden onder het genot van een drankje en hapje op 6 januari 2008, van 15.00-17.00, in het Verenigingsgebouw Excelsior aan de Frans Campmanweg 5 te Renkum.

We rekenen op uw komst en alleen in geval van 13 centimeter natuurijs heeft u voldoende excuus voor afwezigheid…..(in dat laatste geval is het overigens verzamelen bij Willem.)

 Het Bestuur

Wist u dat:

…er een stijging van het aantal STG-ers waarneembaar is op het Nijmeegse ijs…

…dit fenomeen zich met name manifesteert op de woensdagavond, de donderdagmiddag en de zaterdagmiddag…

…u zich ook kunt aansluiten als de het begint te kriebelen in uw STG-hart…

…u zich het beste bij Willem Brugmans kunt melden als u van plan ben om mee te rijden…

…er al gefluisterd wordt dat Jip Jansen de kriebels niet kan weerstaan en hij na zijn jachtige leven het clubshirt uit de kast zal trekken…

Winteractiviteiten
Op donderdag 27 december organiseert de wielerclub Wageningen haar tweede wintertrio ATB tocht. Hieraan hebben de afgelopen jaren steeds veel STG-ers deelgenomen. Meld je aan, het is een erg mooie tocht! We vertrekken om 09.00 uur bij Willem.

NK Korte Baan op FlevOnice
Het Nederlands Kampioenschap Korte Baan wordt verreden op zaterdag 22 december 2007.
Schaatsen is deze dag mogelijk op een ingekort traject. Dit betekent nog steeds schaatsen door de natuur op een traject van ruim 3 kilometer.
Daarnaast kunt u vanaf 13.30 onder het genot van Koek en Zopie toeschouwer zijn bij het NK Korte baan.
Het belooft een bijzondere dag te worden! Normaal gesproken kan het NK korte baan alleen verreden worden op natuurijs, maar nu ook op natuurijsbaan FlevOnice
Op woensdagen 9, 16 23 januari 2008 zijn er in Biddinghuizen Marathonwedstrijden. Kijk op de website voor bijzonderheden!

Wereldprimeur voor Nederland
flevonice

Door de weersomstandigheden ging de opening van FlevOnice niet door op 2 december. Wanneer eerdaags de baan wel open is kunnen we de eerste doelstelling van onze vereniging weer nastreven: “gezamenlijk naar natuurijstochten rijden”.
Van maandag tot en met donderdag is de entree 12 euro; in het lange weekend 15 euro. De baan is open van 09.00 tot 17.00 uur. Als de verlichting klaar is, is de baan ook ‘s avonds van 18.00 tot 21.00 uur open. Dan is de entree € 8,= door de weeks en € 11,= in het weekend. Scholen en groepen kunnen gebruik maken van een 10 rittenkaart. In “De Kampioen” van de ANWB (nov. 2007) zit een kortingsbon van 2 euro.
Willem B. en ondergetekende (en anderen) zullen zeker wel op een dag door de week gaan; laat horen als je samen wilt rijden.

Hein

Discussiepunt
Wat zal de invloed zijn van FlevOnice zijn op de Weissensee?

Wat is jullie mening? In de volgende IJssplinters komen we daar op terug.(Red)

De voorzitter is met de VUT en geeft, in zijn verwerkingsproces op de veranderingen die dit met zich meebrengt, ons een inkijk in zijn leven. Dit is de tweede bijdrage uit een hopelijk lange serie. (Red)

Uit het “politieleven” van een vutter

Het begin
2 januari 1975 melden bij de politieschool van het Korps Rijkspolitie in Harlingen. Destijds waren er in Nederland voor de RP drie opleidingsscholen t.w. Apeldoorn, Hoorn en Harlingen. Ik was destijds woonachtig in Ermelo dus was het meest economisch, dat ik in Harlingen mijn opleiding zou volgen. Apeldoorn lag immers maar 30 km vanaf Ermelo.
Voordat het zover was werd ik in het jaar ervoor aan diverse tests onderworpen, psychologisch, Nederlandse taal, medisch en een sporttest.
Enfin, de 1e week, introductie, kapper (moest toen nog kort zijn), kledinguitreiking, kamerindeling etc. De opleiding duurde een jaar en was nog enigszins militaristisch.
De lessen die wij volgden waren strafrecht, strafvordering wegen verkeerswetgeving en veel bijzondere wetten (jachtwet, vogelwet, visserijwet vuurwapenwet, milieu wetgeving etc.) het schrijven van processen- verbaal, rapporten, opsporingstechniek, maatschappijleer, EHBO en veel sport.
’s Avonds na het eten verplichte studie en vanaf 22.00 uur kon er een biertje worden gedronken. De weekends mochten wij naar huis. Ik was inmiddels getrouwd en mijn vrouw was in verwachting van de eerste. 26 jaar was deze vutter toen nog.
In december 1975 examens en ik slaagde (anders was het verhaal uit), daarna volgde het afleggen van de eed/belofte.
Er moest toen geloot worden over je uiteindelijke standplaats. Het werd toen de 2e keus: Maastricht.
Twee januari 1976 meldde ik mij in Susteren, dat werd mijn standplaats en werd daar voorgesteld en rondgeleid. Een woning was er nog niet dus eerst een aantal maanden in de kost bij een Limburgs gezin waar ik in het begin dacht dat ik werd verkocht waar ik bij stond. Zij spraken alleen maar dialect. Het was voor mij koeterwaals. In die eerste week met de groepscommandant door de parochie om te zien of er een woning kon worden geregeld (de groepscommandant was in die tijd een soort halfgod). Het ging als volgt; Wij reden straat in en straat uit op dat moment in Dieteren, een kerkdorpje tegen Susteren aan en op zekere plaats was er een tweeblok in aanbouw. (bijna voltooid) De groepscommandant de auto uit, de pet op en de steiger op en hij raakte in gesprek met wat even later de eigenaar bleek. Hij kwam terug en vroeg mij: "Wat betaal je nu voor een huur in Ermelo?" Ik vertelde hem dat en hij zei: "Deze woning is in april klaar en je kunt hem huren voor fl 350,-- in de maand." Na overleg en bezichtiging, samen met het thuisfront, verhuisden wij in april naar het zuiden. Een splinternieuw groot huis met alles erop en eraan. De komende vijf jaren zou ik hier wonen en werken. Ik zal jullie niet lastigvallen met 1825 dagen politiewerk. Je was immers 7 dagen, 24 uur per dag politieman. Wel kan ik vertellen, dat het een ontzettend mooie tijd was met een grote verscheidenheid aan werk. Nederland is hier op zijn smalst, 8 kilometer. Er waren toen ook al criminelen en die reden in 10 minuten van Duitsland naar België maar moesten eerst door Susteren. Je begrijpt het. Heel veel leuke en minder leuke zaken meegemaakt op de deze landgroep.

2e episode
Na 5 jaren Susteren heb ik de horizon verlegd. Mijn interesse ging uit naar het verkeer. Je had in die tijd 26 districten van het Korps Rijkspolitie (tot 10.000 inw. rijkspolitie, daarboven gemeentepolitie) met 26 verkeersgroepen. Deze groepen werkten regionaal. Ook was er een landelijke dienst: De Algemene Verkeersdienst (AVD) met als hoofdzetel Driebergen en destijds een steunpunt in Grathem, 20 km boven Susteren. In Grathem waren toen 8 Porsches gestationeerd (de witte muizen) en dat leek mij wel wat. Eerst een klein half jaar naar de verkeersschool in Bilthoven en daarna een 6 weken lange mooie rijopleiding incl. slipcursussen. Landelijk opererend in diensten van 2 maal 12 uren en daarna 2 dagen vrij en dat het gehele jaar door.
Een ontzettend leuke tijd. Er stond mij en een vaste collega een splinternieuwe Porsche 911 Targa ter beschikking. De eerste versie was een 6 cil., 2.7 liter en de volgende een 6 cil. 3 liter met een topsnelheid van toen 240 km per uur met een geweldige acceleratie. Deze snelheid werd meer wel dan niet gehaald tijdens de surveillance. Het was begin jaren 80 en niet zo druk als nu. Wij reden toen nog binnen twee uur van Limburg naar Groningen.
Elke dienst van twee dagen zat je elders in het land met een overnachting in een hotel. Ook in deze jaren leuke en minder leuke dingen meegemaakt.

Eind 1984 wilden mijn vrouw en inmiddels twee kinderen wel weer terug naar Ermelo, familie, oude voetbalclub, etc.
Ik solliciteerde bij de groep motorsurveillance (GMS) in Driebergen. Van de vierwieler naar de tweewieler. Deze groep bestond en bestaat uit een 40 tal motorrijders, die nog steeds landelijk werken. Ik was inmiddels 36 en men vond mij geschikt. Wederom een uitgebreide rijopleiding.
De werkzaamheden van deze groep bestonden toen, thans nog steeds overigens, uit het begeleiden van bijzondere transporten; te hoog, te lang en te zwaar. Het begeleiden van de leden van Koninklijk Huis en andere hoogwaardigheidsbekleders, meerdaagse sportevenementen, vooral wielerrondes: Olympia's Toer, Profronde van Nederland, Amstel Gold, Lady's Toer. Later kwamen daar ééndaagse wedstrijden bij. Ook waardetransporten (kunst) en nucleaire transporten werden en worden begeleid. Ook hier weer 2 maal 12 uren op en af. Mijn eerste motorfiets was een BMW R80, vervolgens een BMW R100, K100, K1100 en K1200.

Vanaf 1985 heb ik heel veel leuke staatsbezoeken meegemaakt: o.a. het pausbezoek in 1985, een hele week met de Paus op stap. Verder heb ik eigenlijk alle “groten” der aarde begeleid; Bush sr., Clinton, Bush jr., Corbatjov, Poetin, Nelson Mandela, Dalai Lama, alle Koningshuizen. etc.
En niet te vergeten het Nederlands voetbalelftal (tientallen keren) en daarna, je was er toch, kon je de wedstrijd bekijken vanaf de mooiste plekken.
Ook met het begeleiden van transporten heb ik kunnen kijken in menige keuken. Een schat aan herinneringen en kontakten.
Inmiddels werd het Korps Rijkspolitie in 1992 opgeheven en werd de Algemene Verkeersdienst omgetoverd in het Korps Landelijke Politiediensten, thans een soort Wehkamp voor de gehele Nederlandse politie. Enkele diensten:
- Nationale Recherche met liasons over de gehele wereld Waterpolitie
- Spoorwegpolitie
- Verkeerspolitie
- Dienst Levende Have (paarden- en hondenopleiding en certificering)
- Luchtvaartpolitie
- Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
- Antiterreur en allerlei ondersteunende diensten

Momenteel heeft het KLPD ± 5500 werknemers. En waar voorheen de Minister van Justitie de scepter zwaaide, doet dit nu de Minister van Binnenlandse Zaken.

3e episode
In 1997 maakte ik de overstap van de motorsurveillance naar de interne bedrijfsschool van het KLPD en werd ik daar aangesteld als praktijkdocent motorrijders in de rang van brigadier. Weer naar school, didactische opleiding en instructeurdiploma. Ik verzorgde daar met drie andere collega’s de motorrijopleidingen. Vanaf 1997 tot heden zo’n 250 mannen en vrouwen, inclusief ambulance motorrijders en motorrijders uit Haaglanden-Amsterdam-Amstelland en Utrecht.
De duur van deze opleiding bedraagt 4 tot 6 weken afhankelijk van het instapniveau. Bij grootschalige evenementen waren wij vanuit bureau opleiding uiteraard aanwezig. Wij noemden dat vaak “de krenten uit de pap”.
Echter, aan alles komt een eind, zo ook aan mijn levensloop binnen het politieapparaat.

Vanaf 1 november 2007 mocht ik officieel, als één van de laatsten in dit land gebruik maken van de VUT, waar ik ondanks al het mooie van het politiewerk niet lang over behoefde na te denken.

Monty

Zondagmorgen…..
Op zondagmorgen fietst een clubje fanatieke STG-ers om stipt 10.00 weg bij Willem Brugmans. Dit seizoen zijn we steeds met een vaste kern van een man of 6 en 1 vrouw, namelijk ondergetekende. Het tempo ligt hoog, voordat we de straat uit zijn kan ik de mannen al uitzwaaien. De één gaat nog harder dan de ander, plat door de bocht is geen uitzondering, boomtakken worden overgesprongen, dames worden in de plassen geduwd (ik noem geen namen, Rob….) en aan het eind is er vaak geen schoon stukje gezicht meer over. Hijgend bereik ik de finish, vaak zo’n half uur later dan de mannen. De koffie van Corrie is mijn redding waardoor de ademhaling weer enigszins op gang komt. Uitgeput lig ik ’s middags op de bank en vraagt Siebe zich af wanneer we nou gaan wandelen, maar mama’s benen doen het niet meer zo goed…..

Esther Bakker   

hert                                                                                               

Herten kijken
Ter voorbereiding op de winter ging STG op de Ginkel bij de herten kijken. Na een interessante audio-visuele presentatie over het leven op de Veluwe gingen de ruim 20 STG-ers en partners (en kinderen) op eigen dan wel op leenfietsen naar de wildkansel. Binnen de hekken van het rustgebied moesten we de fietsen achterlaten en te voet verder naar de wildkansel, waar we een goed uitzicht op een ruime open plek in het bos hadden. De boswachter had het wild wat extra voer gebracht, zodat we ze van dichtbij zouden kunnen zien. Toen begon het wachten.
Wij moesten heel stil zijn om het wild niet te storen. De fotograaf mocht ook niet flitsen. Het was onze rondleider echter niet toegestaan (?!) om langer dan 10 seconde zijn mond te houden! Toch zagen we veel herten na enige tijd.
De door Rob Gerritsen gemaakte foto’s zijn op deze website te zien.
Door de afstand tot de dieren en vanwege het flitsverbod komen de foto’s op papier minder goed over.
Herten kijken maakt hongerig. Stiekem werd er gehoopt op een mooie hertenbout: helaas we moesten het doen met een kip piri piri bij het vlakbij gelegen restaurant van Juffrouw Tok.
Met wijn en bier was dat trouwens prima eten.               

Hein

Hoog bezoek bij de zaaltraining

sint
Wie zoet is krijgt lekkers!!

Op maandag 3 december bezocht de Sint en zijn gevolg de STG training. Trainer Piet had al, heel uitnodigend, sinterklaasliedjes opgezet. Ook dit jaar had Sint weer een opbeurend / vermanend / bemoedigend / corrigerend / …….. (doorhalen wat niet van toepassing is), toespraakje voor de leden. Dit ging vergezeld van een passend cadeautje en een handvol lekkers van Piet. Een van de nieuwe leden krijgt z’n presentje nabezorgd; de cadeautjes van de afwezige leden gaan terug naar Spanje. Rob Gerritsen heeft een aantal foto’s gemaakt. Klik hier om ze te bekijken.                                              

Hein

NA DE ELFSTEDENTOCHT

Opa vertelt

Met honderd kranten op de borst,
bij meer dan honderd graden vorst,
in pegelval en windgestriem,
zo kluunden wij langs Bartlehiem.

Toen was de Elfstedentocht volbracht!
Wij zaten in de winternacht
gezellig bij de open haard
in bondshotel Het Houten Zwaard.

'Wat jeukt mijn voet!' zei Gijs de Groot.
Hij tikte ermee tegen een poot
van een houten tafel die daar stond
en zie: de voet viel op de grond.

De voet, met schoen en schaats eraan,
bleef stil tegen de tafel staan.
Wij zeiden dat hij blij zijn mocht
dat het gebeurd was ná de Tocht!

Wij vormden daar een soort gezin:
de ene had een diepvrieskin,
een tweede een bevroren hand,
een derde een verloren tand.

Teun Bouma deed die dag een plas
 bij Harlingen in 't witte gras.
Het lichaamsdeel dat hij verloor,
daar heb ik hier geen woorden voor.

Steeds nieuwe gasten schoven aan,
geamputeerd, maar zeer voldaan.
Met Berenburgers wist men raad
tot in de vale dageraad.

Dan klinkt er bij de duiventil
een meer dan ijselijke gil:
 'Daarginds... tegen het dijkje op...
daar kluunt een kerel zonder kop!

Wij gingen met zijn allen gauw
naar buiten in de bitt're kou,
en ja: een schim van een meneer
kluunde wanhopig heen en weer.

Was het een Fries? Was het een Drent?
Men wordt niet makkelijk herkend,
als op de romp het hoofd ontbreekt.
Maar het was griezelig! Dat spreekt.

De voetverloren dappere Gijs
ging met zijn ene schaats op 't ijs.
Geholpen door zijn wandelstok
schaatste hij langs het kippenhok

en heeft die kluner opgehaald,
die vlak bij 't einddoel was verdwaald,
want zie, zijn hoofd bevroor bij Sneek,
hij schaatste niet meer waar hij keek

en toen werd bij een lange haal
een lage brug hem zeer fataal
zodat, met rinkelen als van glas,
zijn hoofd op 't ijs gevallen was!

Kind, als je in je doel gelooft
en koppig blijft, ook zonder hoofd,
maakt dikwijls iemand met één voet
je hele dag weer mooi en goed.

Die twee deden de finish aan
en het applaus was erg spontaan
en 't kwam van kerels, lieve kind,
zoals je nog maar zelden vindt.

Willem Wilmink

(Ingezonden door Raymond Louwerse)

Voorbereiding GP Gerrie Knetemann 2008
Op dinsdag 27 november 2007 werden de vrijwilligers en andere belangstellenden door het bestuur van de Stichting GP Gerrie Knetemann uitgenodigd om de afgelopen ronde te evalueren en vooruit te kijken naar 2008. Ondanks het beroerde weer op 4 juli 2007 was men gematigd positief over de dag. De volgende ronde staat gepland op woensdag 2 juli 2008. Om nog meer toppers (o.a. ook meer Tour de France deelnemers) te trekken wordt geprobeerd om de ronde op zondag 8 juni te organiseren; hierover wordt nog onderhandeld.
Op zaterdag zou dan eventueel de damesronde kunnen starten. Voor beide ronden denkt men dan met voorprogramma’s en andere specifieke activiteiten (wielermarkt o.i.d.) meer publiek te trekken. De ronde door de Renkumse dorpen is weliswaar vrij lang (ca. 35-40 min), maar ook wel erg mooi. Meer activiteiten tussen de ronden zijn dan nodig om het publiek vast te houden.
Hierna werd Henk Lubberding als gastspreker aangekondigd. Henk had in een voorbespreking met de voorzitter afgesproken dat hij (uit de losse hand?) wat ervaringen uit zijn wielercarrière zou vertellen.
Nou, dat hebben we geweten! Meer dan 1½ uur vertelde hij zonder veel structuur feiten en meningen uit zijn lange, en ook wel imposante, wielerleven. Hierbij ging hij kritiek op collega’s niet uit de weg: moeilijke samenwerking met Jan Raas, Boogerd heeft geen koersinzicht en heeft op de Joux Plane geluk gehad omdat Armstrong hem liet gaan. Maassen is een aardige vent waar je wel iets voor doet. Iedere renner in zijn tijd trainde maar wat voor zichzelf.
Ook vertelde hij veel over de (slimme) wijze van koersen van Gerrie Knetemann. Daar er geen visuele ondersteuning bij zijn verhaal was, kwamen helaas veel details (stuurbreedte, soorten wielen etc.) minder duidelijk over. 

Henk Lubberding geeft veel cursussen over teambuilding, waarbij de deelnemers met/op de fiets allerlei opdrachten uitvoeren. Uit de bijgeleverde folder blijkt dat er veel bedrijven en instellingen zijn die aan dit soort activiteiten deelnemen.

Hein

 

 

Laatst aangepast (zaterdag, 23 april 2011 07:46)