<<Terug    clubbladvoor13nr1GIF
 

Voorwoord
“Maart roert z’n staart” en “april doet wat het wil”; kortom de winter is volgens de kalender over, maar een lekker voorjaar wil het nog steeds niet worden.

Ondertussen zal zelfs de meest fervente schaatser de schaatsen wel naar de zolder hebben gebracht. Ook deze winter was ons weer geen langdurig natuurijs gegund.

Toch hebben een veel STG-ers nog een keer in Oosterbeek gereden op behoorlijk ijs. Zelfs bleek er in februari nog een weekend op de Wageningse uiterwaarden een prima ijsvloer te liggen. Het ijs had niet de goedkeuring van de “KNSB-vlag”, maar een kniesoor die daar dan op let! Ondanks de harde oostenwind was er prima te rijden door enkele STG-ers uit R/H en Wageningen en nog vele honderden andere recreanten. Een gezellig Hollands schaatsweekend!

In datzelfde weekend werd ook op Hartenstein geschaatst. Op onze website (en in dit blad) treft u foto's.
In dit nummer is een verkort overzicht van de toerkalenders voor fietsers en skeeleraars opgenomen, opdat we gezamenlijke tochten kunnen maken als zomertraining. Verder zijn er enkele mededelingen van bestuur en leden, terwijl Klaas ons deelgenoot maakt van zijn overwegingen betreffende “de natuur”.

Hein Leveling

Hartenstein_04022006
Hartenstein Oosterbeek, februari 2006,....waar anders?

 

Van de voorzitter. (vervolg 7)
In de december uitgave 2005 van ons clubblad “IJSSPLINTERS” maakte de redactie al melding, dat 2006 een bijzonder jaar is. Wij vieren dan n.l. ons derde lustrum, 15 jaar STG Renkum/Heelsum. En laten we eerlijk zijn dat moeten we vieren. Een voorproefje hebben we al gehad op 8 januari, waar we met 28 aanwezigen het eerste glas konden heffen op het nieuwejaar en het tweede op ons lustrum. Wie niet aanwezig was heeft dus al wat gemist en aan inhalen doen we niet. Met het derde en vierde glas, hebben we ons moed ingedronken met de wens, dat het ledenaantal aan het eind van dit lustrum gestegen is van 42 naar minstens 52.
Het is immers nog maar tien jaar, en dan zouden we ons 25 jarig jubileum kunnen vieren.
Maar dan heb je uiteraard wel leden nodig. Zoals ik aanhaalde in de nieuwjaars toespraak met ramen en deuren openzetten, komen nieuwe leden echt niet naar binnen waaien. Zelfs niet bij windkracht 10.  

Laten we daarom met ons allen, ons ervoor inzetten en zorgen dat beide getallen, 10 nieuwe leden (liefst meer) en 25 jaar STG  Renkum/Heelsum gerealiseerd kan worden.
Dat zal betekenen dat zowel het bestuur, als de leden aan de weg moeten timmeren.
Laten zien dat we er zijn en wie we zijn. We doen immers zoveel meer dan alleen schaatsen.
Vertel en nodig iemand uit, om eens mee te trainen (ook in de zomer) fietsen, skeeleren etc.
De krant halen met een artikel en foto zoals vrij recent in “De Veluwepost”. Bezoeken en gehoor geven aan uitnodigingen van andere verenigingen in de regio en overlegorganen van b.v. de gemeente Renkum.
Kortom er is voldoende werk aan de winkel, en laten we allemaal hieraan meewerken.

Nu nog even terug naar de eerste regel van dit stukje tekst, het derde lustrum.
Noteer nu in je agenda en kom later niet van, ik wist het niet, vergeten of had een andere afspraak.

Zondag 10 september 2006
September 1991                 September 2006 
Schaats Trainings Groep Renkum/Heelsum 15 jaar

Dan wens ik iedereen een hele mooie fiets- en skeelerzomer.

Carel Hagenbeek

Bestuurswisseling
Op de laatste algemene ledenvergadering zijn Loes Janssen en John Weerden afgetreden. Als nieuwe bestuursleden zijn:
Esther Bakker; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Manon Verkuyl ; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
en Hans Bekendam; Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
door de vergadering verkozen. Het bestuur zal dus de komende tijd uit 6 personen bestaan.

Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de taken binnen het bestuur worden verdeeld en dus ook een nieuwe secretaris en penningmeester worden verkozen. Loes en John hebben toegezegd tot de tijd de lopende zaken waar te nemen en hun opvolger in te werken. Vandaar dat ze nu nog even in het colofon staan vermeldt. Beide scheidende bestuursleden worden tijdens de vergadering bedankt voor hun jarenlange werkzaamheden voor de club.
Wij sluiten ons hierbij gaarne aan.

De redactie

TOERKALENDER NTFU 2006
Op www.ntfu.nl vonden we de volgende toertochten waar we als vereniging aan deel kunnen nemen. Overleg vooraf met onze toertocht coördinator Wim Brugmans.
23-04-06         Reichswald toer           De LiemersZevenaar
07-05-06         Bevrijdingstocht           Reto Arnhem
07-05-06         Bevrijdingstocht           TC Wageningen
13-05-06         Zuid Veluweklimtoer     WV Ede
03-06-06         Bennekom-Loenen       CBFB Bennekom
17-06-06         JanJansen Classic       TC Wageningen

Schaatsen in de zomer of Skeeleren?
SKEELER/SKATE KALENDER 2006 (www.skate.nl/recreatie)
Voor de leden die samen een tocht willen rijden selecteren wij de volgende tochten in de omgeving. Voor een overzicht van alle tochten: zie de website.
Overleg en afspraken kunnen weer via Wim Brugmans lopen.
04-06-06         Bemmel                       Linge-Waaltocht
10-06-06         Barneveld                     Tour de Force
17-06-06         Ede                              Hoge Veluwe
03-09-06         Beneden Leeuwen         Maas en Waaltocht

FIETSTRAININGEN
Nu de ATB-fiets weer is opgeborgen, vertrekken vanaf Vendelier 16 Heelsum de STG fietsgroepjes weer op de racefiets.
Op woensdagavond om 19.00 uur en zondagmorgen 10.00 uur vertrekt de snelle groep. Donderdagavond om 19.00 uur start een groepje dat het iets rustiger aan doet. Voor deelname aan beide groepjes kun je contact opnemen met Wim Brugmans, hij neemt je graag mee!
Naast deze geplande ritten is het ook altijd mogelijk om  in onderling overleg fiets- en skeeler tochten af te spreken.
Bovengenoemde W.B. en anderen zijn hier vaak voor in!
Gebruik de telefooncirkel!!!!!

STG Renkum/Heelsum in de Top 10
In de top 10 ??? van wat??? zullen ongeveer 30 leden zich afvragen. Nou gewoon van volleyballend Renkum en omstreken.Goed, even uitleggen dan. Maandagavond na afloop van de indoortraining in Wolfheze spelen we ter afsluiting drie setjes volleybal. Tot zover nog niets aan de hand. Maar nu komt het, een van de Brugmannetjes (Willem) komt met de vraag of wij (de STG) op vrijdag 7 april als team mee willen doen aan een volleybal toernooi.
Aldus geschiedde, en lieten op die bewuste avond 2 dames, 8 heren en 6 supporters zien, dat de STG meer kan en doet dan alleen schaatsen.
Keurig in onze clubkleding speelden we na verloop van tijd de sterren van de hemel. Wij moeten immers eerst even op gang komen. De eerste partij om 19.00 uur ging met 14-28 naar de tegenstander, een stand die na herleiding neer komt op 1-2 b.v. bij een voetbalwedstrijd.  Dus eigenlijk zo slecht nog niet, het was even wennen. De tweede partij tegen de latere nr. 2 van het toernooi werd verloren met 12-32 iets minder goed dus. Maar na een hartelijk woordje met elkaar gesproken te hebben, kwam de omslag. Nipt verloren met 21-23 van de nr. 4 in de eindrangschikking, om vervolgens te winnen met resp. 25-19, 21-17 en  23-21.
Met deze laatste resultaten zouden we regelrecht door stomen naar de eerste plaats.
Helaas, helaas het waren de laatste wedstrijden voor ons. Eindresultaat van het toernooi van de 14 deelnemende teams een mooie 10e plaats. De prijs een heerlijke slagroomtaart die door Nel, Hans, Willem en ondergetekende met veel smaak is weggewerkt. Voor het najaar in oktober hebben we al weer een uitnodiging ontvangen. We weten dus wat ons te doen staat.  
Onder het motto laten zien dat we er zijn en wie we zijn, meer doen dan schaatsen alleen.
Gaan we in oktober voor een plaats bij de top 5.

Carel Hagenbeek

STG en het tegenvallende schaatsseizoen
Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om iedereen heel hartelijk te bedanken voor de overweldigende en hartverwarmende belangstelling, aandacht en aanloop die we vanuit de club mochten ontvangen. Namens Siebe en zijn trotse ouders, heel hartelijk dank voor alle geweldige cadeaus, kaartjes en liefde.
Het is verbazingwekkend hoeveel warmte een ijsclub kan uitstralen en wij kunnen ons voorstellen dat het opwarmen van de aarde er zelfs mee in verband kan worden gebracht… Hierop voortbordurend kan men er dus vrijelijk vanuit gaan dat STG zelf verantwoordelijk kan worden gehouden voor het tegenvallende schaatsseizoen…

De “Pen” als uitdaging
John Weerden heeft in het kerstnummer verslag gedaan van de gebeurtenissen die zijn zomer en najaar hebben bepaald. Hij heeft aan het eind van dat stuk de pen doorgegeven aan een mede-STG-lid. Deze uitdaging is opgepakt door Klaas. Het is niet helemaal duidelijk of Klaas lid, oud-lid, aankomend lid of uittredend lid is, feit is dat zijn beschouwing over “de natuur” andere leden  aan het denken kan zetten.

Toen de redactie onderstaande foto onder ogen kreeg, vroeg zij zich af waar deze drie heren met hun gedachten zitten. De uitdrukking op hun gezichten lijkt, behalve afgetraind, ingetogen, nadenkend, en ook zelfs een beetje blijmoedig, in ieder geval helemaal verdiept in de essentie van ons bestaan, schaatsen op natuurijs! Zij zijn mooi in dezelfde slag, op gelijke afstand van elkaar, behoorlijk diep zittend, in het spoor van ….., ja van wie eigenlijk?

De redactie kan zich tenminste niet voorstellen dat zij deze houding alleen maar voor de fotograaf aannemen, ....toch?

Wie weet horen we in het volgende nummer, in het spoor van Klaas, meer over hun eigen gedachten.

zaaltraining

"La Nature"
Zoals u ziet sportvrienden en -vriendinnen, waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Op de eerste plaats voor de niet letterkundigen onder u : "la" is vrouwelijk en over "Nature " is al veel geschreven, gefilmd en gesproken. Toch zou ik dit op mijn manier nog even onder uw zeer gewaardeerde aandacht willen brengen. Op de eerste plaats de omgeving, waar wij vertoeven (wonen): het land, de plek en de plaats. Renkum-Heelsum-Oosterbeek gesitueerd te midden van heuvels (stuwwallen, het Veluwe Massief), en  rivieren (dijken, agrarische gronden en water). En niet te vergeten ons  bosgebied met  zijn diversiteit aan loof- en naaldhout, zandverstuivingen en met zijn in en uitlopers, "de Veluwe" genoemd, oftewel het STG honk.
Vroeger stond het woord "Veluwe" voor armoede. Tegenwoordig is het een schaars goed(groen, dus het tij is ten goede gekeerd. Nu staat het voor rijkdom en hier moeten wij zuinig op zijn. Wij sportvrienden vertoeven (wonen) hier, dus wij zijn "rijk".
Dit wat betreft de plek (Nature) en wat betreft het vrouwelijke bedenk er zón wonder bij, wel voorzien van de nodige goede en aantrekkelijke accessoires en een die zuinig is lekker wijs dan is het plaatje kompleet, want dan ben je rijk en gelukkig, zoniet dan is er een verkeerde keuze gemaakt. Maar een vergissing is menselijk.
In het kort nog enkele opmerkingen, bevindingen en uitdrukkingen:
Het geeft aan waar het over gaat en wat het inhoudt "La Nature". Een verhaal, erover kunnen schrijven  is weggelegd voor de echte schrijvers. Zo ook "La Nature", er komt geen eind aan, ze is onberekenbaar (vandaar ook het vrouwelijk), maar ook ontzettend mooi en boeiend.
Een Hollands gezegde: alles wat bloeit en groeit en ons steeds weer boeit.
Ons land kent ook zijn vier jaargetijden, ik denk dat wij daar het meest van houden.
Alleen laat het ons qua ijsperiode enigszins in de steek.
Toch zijn deze natuurveranderingen: zomer, herfst, winter en lente van een onregelmatige duur met als gevolg we raken  verkouden en allerlei virussen treden op met alle gevolgen van dien.
Duurt de zomer te lang dan ontstaat er een droogteperiode  en worden we lui. De meeste vakanties vinden dan ook plaats in de zomer, de luie periode. De periode van drinken liggen eten en koekeloeren.
En vervolgens ligt het aan onze eigen menselijke natuur en eigenschappen wat we daarmee doen en hoe gaan we dat samen met de partner die ook op zijn (haar) beurt eigen natuurlijk eigenschappen heeft invullen. Dezelfde interesses, dezelfde smaak, dezelfde instelling, hetzelfde formaat etc. etc.?

Ja zo gaat het ook in de natuur er zijn ook zoveel uitdrukkingen m.b.t. dit artikel zoals:
IJs en wederdienende - appel valt niet ver van de boom - over ijs van een nacht gaan
Zon in de zee zien zinken - ijs smelt als sneeuw voor de zon - hoge bomen vangen veel wind - hij komt uit een goed nest - goede nesteigenschappen - water naar de zee dragen - knollen voor citroenen kopen- appels en peren zijn niet te vergelijken - een scheve schaats rijden - zo sterk als een paard.

We pakken er een uit. Ja, hoor niet verwacht maar wel gedacht:
Een scheve schaats rijden wat heeft dat met de natuur te maken. Wel dat is het natuurlijke instinct van de mens en dat hoeft niet verkeerd te zijn, men zal er ongetwijfeld van leren. De schaats is een natuurproduct een gift van moeder aarde, ijzererts uit de bodem en leder van het dier oftewel kunststof kort samengevat moeder aarde biedt het ons geeft het ons :
t.w. de grondstoffen, de dieren, de vruchten en het water. Laten we er zuinig op zijn en het niet verzieken of verpesten of trachten  te ontregelen. Wij moeten  het koesteren.
"La Nature" is niet te regelen zij is onberekenbaar maar in de meeste gevallen komt het welgoed (zij regelt zichzelf)
En tot slot bij de Zij hoort ook een soortement van "regelaar"(Hij wetenschap).
Deze twee componenten staan voor  rijk en gelukkig
Ik zou er vellen over vol van kunnen schrijven maar ik hoop met deze simpele bewoording en uitleg u een stukje leesplezier geoffreerd te hebben

Moeder Aarde heeft veel te bieden, maar we moeten niet alleen maar nemen, laten we er zuinig op zijn en er goed mee omgaan.

Nog een recent bericht over "La Nature"
Ons jongste lid een wonder van "La Nature" :

SIEBE  -   zoon van Esther en Martin (van harte)

Groetjes van Klaas

Zoals bekend heeft Nel met een drietal andere vrouwen een fietstocht naar Santiago De Compostela gemaakt.
Hier volgt het derde bijdrage, over het mooiste, interessantste,”Spaanse” en helaas ook zwaarste deel. Maar ja, een pelgrimstocht moet je je wel blijven herinneren, en niet alleen in je hoofd….toch!

Een van de vele leuke verrassingen deel 3

Maandag 1 augustus over 19 dagen vertrekt ons vliegtuig naar Nederland, nog slechts 900 km te gaan, zullen we dan maar? Om half negen vertrekken we en gaan het eerste Pyreneën obstakel de Roelandspas bedwingen. Het regent en het is koud (waarom schijnt met de Tour de France op TV altijd de zon) en nu niet. Wat fijn dat het restaurant aan de voet waar we koffie en soep nemen om warm te worden, beschikt over een föhn in de toiletten. Zo blazen we ons droog en krijgen weer warme handen. Ik krijg ondersteuning van een jongen uit Hannover (ook op weg naar Santiago) samen een heel eind gefietst. Na een aanloop van 27 km bereik ik de top op 1100 m en dalen af naar Pamplona en hebben 77 km van de 900 km afgelegd. Pamplona is een prachtige oude stad en bestond reeds in de tijd van de Romeinen. Gelukkig is het “jaarlijkse feest” begin juli al geweest, jonge stieren worden door de smalle straten gejaagd, gek gemaakt door de vele “mensen” die er voor en achteraan rennen.

Woensdag 3 augustus overnachting in een refugio (herberg voor pelgrims) bij Logrono en hebben donderdag de vaste rustdag. Mag ook wel, de tocht is aanzienlijk zwaarder geworden. Met de bus ga ik met Lidwien en Rita gezellig een dagje uit naar Bilbao en bezoeken het bekende Guggenheim museum (moderne kunst). Femmy blijft  liever lekker “thuis”. Op naar de volgende grote stad, Burgos, we overnachten weer in een pelgrimsherberg in Santa Domingo (wat zijn de mensen ook hier weer vriendelijk) en bezoeken uiteraard de kathedraal (1158) met de levende kip en haan die de eeuwen oude pelgrimsvertelling in ere houden. Burgos bereiken we de volgende dag, wat is het warm en het blijft warm de eerst komende dagen. We leggen per dag aardig wat kilometers af ondanks de warmte. Dinsdag 9 augustus komen we aan op een mooie camping bij de stad Leon. Wat is het water van het zwembad heerlijk en het pilsje toch lekker. Nog 350 km naar Santiago.

Tot nu hebben we op een hoogte tussen de 500 m en 800 m gereden, redelijk vlak met soms pittige klimmetjes. Spoedig zal dat veranderen zullen we merken. Via Orbigo in de refugio overnacht, rijden we door Astorga waar in de hoogtijdagen van de pelgrimade wel 22 refugio`s voor overnachting beschikbaar waren. Langzaam klimmen we naar een hoogte van 1510 m met een hellingspercentage van 10 % met op 1500 m de Cruz de Ferro een ijzeren kruis op een hoop stenen waar we traditie getrouw ook een paar stenen op gooien. Symbolisch leggen we hiermee en deel van onze last af. Het einddoel zullen we nu zeker bereiken.

De traditionele rustdag op donderdag verzetten we naar vrijdag 12 augustus op de camping van Caracadelo bij Ponferrada; alle refugio`s zijn n.l. vol. De stad Ponferrada heeft een prachtige burcht uit de 12e eeuw gebouwd door de Tempeliers orde, ter bescherming van de pelgrims.

Zaterdag 13 augustus vroeg vertrokken richting Villafranca del Bierzo, voor weer een steile klim met een aan loop van 30 km door prachtige kloven. De eerste top (de Cebreiro 10-12 %) ligt op 1300 m hè,hè dat hebben we gehad. De gemeentecamping van Pedrafita do Cebreiro is gratis, en we mogen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in de refugio. De kosten ook 0,0 we doen echter een donatie in de daarvoor bestemde collectebus. De huizen hier zijn op een typische wijze half in de grond gebouwd, met afscheidingen van stenen muurtjes. Het doet een beetje Keltisch aan. In 1070 kreeg het de titel van hospital en was een toevluchtsoord voor de pelgrims.

Zondag 14 augustus we maken ons vroeg op voor alweer een pittige klim naar de 5 km verder op gelegen Alto de Pio op een hoogte van 1330 m en een stijgingspercentage van 8 %.
Puffend en flink transpirerend, het is nog steeds erg warm bereiken we ook de top.
Na elke klim komt er gelukkig ook een afdaling, dat is mooi meegenomen. Steil en hard (55 km p/u) naar beneden,12 km lang dat schiet tenminste lekker op. Onze middagpauze wordt verstoord door harde knallen en vuurwerk, morgen is het Maria Hemelvaart en dat moet gevierd worden. Na 48 km komen we om 15.30 uur aan op de camping van Portomarin.
Eerst de tent opzetten en douchen, we horen doedelzakmuziek en nieuwsgierig als we zijn, gaan we kijken waar dat vandaan komt. Op het dorpsplein is het groot feest, verschillende groepen (kinderen en volwassenen) in klederdracht zingen en dansen. Na afloop gaan zij in optocht door de stad, werkelijk prachtig om mee te maken.
De volgende dag is het wel heel erg warm geworden en de rit naar Arzua en het klimmen is erg zwaar. De refugio is overvol evenals de sportzaal en we overnachten op het naast gelegen voetbalveld.

Dinsdag 16 augustus als het goed is de laatste etappe, nog 50 km naar Santiago.
Valt dat even tegen, in de hitte denk je dat je alles wel heb gehad, krijg je bij Prevedinos op 20 km van de finish toch nog twee venijnige bergjes van 7 %. Zijn dit nu echt de laatste loodjes die het zwaarst wegen? En dan…. ja hoor na de plaats Arins boven op de Monte del Gozo (vreugde berg) goed gekozen naam overigens. Daar ligt in de verte het doel waar het allemaal om gaat, de twee markante torens van de kathedraal van Santiago de Compostela.
Om ongeveer 15.00 uur zijn we er, met de fiets nemen we echt de allerlaatste klim naar de kathedraal, en krijgen op vertoon van onze pelgrimspas en de stempels het certificaat dat we deze tocht hebben volbracht.

Woensdagmorgen gaan Femmy en ik al vast naar de heilige mis speciaal voor de pelgrims. (Lidwien en Rita komen iets later) Heel indrukwekkend, vooral wanneer het enorme wierookvat hoog boven onze hoofden heen en weer door de kathedraal geslingerd wordt. Lidwien en Rita zijn op de fiets al vroeg eerst naar het vliegveld, kijken hoever het is en hoeveel tijd we vrijdag nodig hebben. We willen graag ruim op tijd zijn voor ons vertrek naar Nederland.

Donderdag 18 augustus gaan we met de bus naar Cabo Finisterre aan de Atlantische Oceaan, toch nog een rit van ruim twee uur. Volgens de overlevering is hier bij het havenplaatsje Padron, St.Jaques, St.Jean ofwel St.Jan in een bootje aan land gegaan. Gezellig op een terrasje gezeten met een prachtig uitzicht op de zee en zelfs heerlijk gezwommen. Jammer dat badjuffrouw Femmy mij terug floot, niet omdat ik al bijna in Amerika was, maar omdat de bus weer vertrok. Vrijdag 19 augustus om 8.00 uur op gestaan en vertrekken om 9.30 uur naar het vliegveld.
Onderweg nog een kopje koffie gedronken en zijn op tijd aanwezig. Om 15.00 uur zitten we op onze plaatsen en begint de terugreis via Londen naar huis.

Nel Hagenbeek

 
 
 

Laatst aangepast (zaterdag, 07 mei 2011 08:15)