<<Terugclubbladvoor12nr3GIF

Voorwoord
We naderen kerstmis en het nieuwe jaar. In het najaar van 2006 bestaat onze vereniging 15 jaar. Wij van de redactie zijn benieuwd welke activiteiten er onder de leden naar boven komen, om dit heugelijke feit te vieren.
Op de vaste “ijsavond en –middag” zijn alweer de verschillende groepjes actief. Enkele van deze leden praten alweer (heel zachtjes) over de Weissensee. Als je daar wat meer over wilt horen moet je misschien ook eens op af langs de baan je oor te luisteren leggen.

In dit nummer zijn er behalve de min of meer vaste onderdelen twee nieuwe onderwerpen. John Weerden vertelt in een artikel wat hem deze zomer vooral heeft beziggehouden; tot slot geeft hij de “pen” door aan iemand anders in de vereniging die zoiets mag doen over de winter of iets anders! Het tweede nieuwe is dat we willen proberen het clubblad en de website zoveel mogelijk te versterken door nuttige zaken van elkaar over te nemen. Dit vooral ook, omdat niet iedereen in de gelegenheid is om de website te zien. We moeten ons wel realiseren dat via de website clubnieuws heel snel kan worden verspreid. Verspreiding van informatie via onze onvolprezen koeriers of via dit blad is altijd veel meer werk en het kost meer tijd.

De redactie wenst iedereen prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2006. Uiteraard zien we elkaar elkaar ook op zondag 8 januari 06 bij onze NIEUWJAARSRECEPTIE.

Hein Leveling

Van de voorzitter (vervolg 6)
Het weer op peil brengen van je conditie na een zware training, zoals de Tour de STG van 10 september kan op verschillende manieren. Een daarvan is o.a. door het nuttigen van een voedzame en uitgebalanceerde maaltijd. Daarin moet je inderdaad eveneens trainen, niet te veel van dit en te weinig van dat. Goed opletten of er dan ook nog genoeg voor je over is van dit en van dat. Nu weet ik uit ervaring dat er altijd sporters zijn die direct na zo`n inspanning niet kunnen wachten om de vochthuishouding, calorieën en koolhydraten weer op peil te brengen. Zo ook bij onze STG-Renkum/Heelsum, zij staan in ons geval hij stond letterlijk te trappelen van ongeduld en was niet te houden.Waarschijnlijk alweer bezig met een volgende sportieve krachtsinspanning. Zou dit misschien toch door zijn hobby ( paarden) komen?
Bij alle trainingen is er echter altijd wel iemand die hierin de leiding neemt en laat zien hoe het moet. (Zie foto vorige ijssplinters blz. 22) Hiermee sluit de trainersstaf en bestuur het onderzoek naar deze training af.
Inmiddels is er in de zaal (indoor- en conditietraining) en de ijstraining (techniek) in het Triavium de basis weer gelegd voor het geval dat Koning Winter ons welgezind is.
In 2005 nog? Of toch 2006? Afwachten maar en dagen tellen. Je bezig houden met dagen tellen en aftellen brengt ons in ieder geval dichter bij de komende feestdagen en het eind van 2005.
Namens het bestuur wens ik iedereen heel fijne en gezellige kerstdagen en een gelukkig, sportief en vooral gezond Nieuwjaar. Zondag 9 januari vanaf 15.00 uur zullen we samen het glas hierop heffen, noteer dit vast in uw nieuwe agenda 2006.

Carel Hagenbeek

5 december 2005
Een gewone maandag in Wolfheze, of toch niet?
Lekker trainen, 2 dames, die ik nog niet eerder gezien had.( Lag aan mij, daar ik de vorige keer er niet geweest was.) goed moe, en dan opeens enige zenuwachtige trekken van onze Piet. Hij keek steeds vaker op zijn klokkie en in de richting van de deur.
Ook had hij zijn geluidskast met aangepaste muziek bij zich. Niet dat iemand dat prettig vond, maar toch.
“Hoor wie klopt daar…..?”
Dit keer geen vreemdeling, maar twee (drie!) ‘oude’ bekenden: Sinterklaas en zijn vriendinnetje. Uiteraard had de oude baas weer de nodige grappen en grollen en opmerkingen tegen de aanwezigen. Zo moest Joop op z’n knieën, kreeg Willen de nodige opmerkingen over zijn benen, Piet  een bedankje voor ’t kweken van een goede sfeer op de maandagse trainingen. Hein kreeg de opmerking dat het shirt dat hij aan had (een sinterklaascadeautje) allang versleten had moeten zijn. Positief was ’t volgen van een cursus Spaans.
Nel had gezien hoe het was in het land van de Sint en kreeg de complimenten voor het volbrengen van de fietstocht. Minze moest maar mee naar Spanje om over andere onderwerpen dan de STG te converseren, in bijv. een klooster naast de residentie van de goedheiligman.
Wat en wie heeft hij daarin ondergebracht?
Michael, de heer en meester aan ’t net, Karel, ‘el presidente’, ’t ijsboerke van de vereniging, twee nieuwe señorita’s; allen werden genoemd en uitgenodigd om naar voren te komen. Loes kwam hij wel vaker tegen, met of zonder kind, bij Vitas, op ’t paard.
Joop loopt nu wel goed, nu ’t volleyballen nog. Hij kreeg  wat anabolen voor de kuiten.


SintenpietzaalJPG

Allen werden voorzien van de nodige ‘anabolen’ en vitaminen preparaten uit een zuidelijk land.
Toch zullen we herinnering aan dit bezoek moeten koesteren.
Per 01-01-06 gaat het nieuwe zorgstelsel in en ik heb vernomen, dat een bezoek van deze personen aan onze vereniging niet in enig pakket is opgenomen.
Dank aan de inzet van voornoemde personen voor ’t trainen van de spieren op onze gezichten.

Rob Gerritsen

ENQUETE
Denkt u aan het invullen van het enquêteformulier?
Inleveren bij Esther Bakker, Martin Appelhof, Piet Brugmans of Hans Bekendam.

Schaatsen en IJsvermaak door de eeuwen heen.
Wanneer het schaatsen precies is ontstaan kan niet met zekerheid worden vastgesteld.Wel zijn er afbeeldingen bekend uit de veertiende eeuw. De uit die tijd bekende schilders Jeroen Bosch  omstreeks 1470 en Pieter Brueghel 1540 schilderden al vrolijk schaatsende mensen.
Het was immers leuk om een paar keer per jaar te ontsnappen aan de traagheid van het dagelijkse leven in die tijd. Het leek wel of je vleugels had en met een snelheid over het ijs te glijden welke je voor onmogelijk hield. In korte tijd grote afstanden afleggen zonder het bezit van b.v. een kostbaar paard.Wat onder normale omstandigheden alleen voor de rijken was weggelegd, kon nu op het ijs iedereen die de schaatskunst machtig was.
(Trouwens is nu het omgekeerde niet heerlijk, om te ontsnappen aan het snelle en jachtige leven van heden? Lekker ergens tussen de bruine rietvelden, in alle rust een tocht te rijden)

Zodra de vorst het water bevroren had werden jong en oud uitgelaten, men kon immers kunsten vertonen die normaal niet mogelijk waren.De beheersing van de snelheid was enkel en alleen een kwestie van behendigheid, los van rang, stand of rijkdom. Het ijs verruimde de blik en gaf een gevoel van vrijheid.

Vanaf het midden van de 16e eeuw worden regelmatig schaatsfeesten gehouden. Zo zijn b.v. de grote schaatsfeesten van Mechelen in 1559 en op de Schelde bij Antwerpen in 1565 op het schildersdoek door resp. P. v.d. Borcht en J. Molijns vastgelegd. Tot in de 17e eeuw hielden diverse gilden zelfs optochten en kermissen op het ijs. In de 16e en 17e eeuw was schaatsen dus een vorm van vermaak waarbij iedereen op dat moment gelijke kansen had. Je kunt min of meer stellen dat het een soort verbroedering van alle standen teweeg bracht.
Tijdens de 80-jarige oorlog maakten de Spanjaarden voor het eerst kennis met het verschijnsel schaatsen. Vol verbazing sprak een Spaanse bevelhebber over de schaatsende Nederlanders. “Met dit schoeisel(schaats) glijden ze over het ijs, hun voeten gelijkmatig uitslaand, en ze zijn zo vlug, geen paard kan ze bijhouden. Boerinnen kunnen zelfs manden met eieren op hun hoofd dragen, en een man kon zonder moeite wel twee uur een slee slepen, waarop zijn vrouw en kind zich bevinden met 150 pond boter en kaas”. Maar goed dat de huidige “Elfsteden tocht” nog niet verreden werd, waarschijnlijk was hij helemaal achterover geslagen van verbazing.

In het begin van de 18e eeuw waren wij op het ijs Nederlander onder elkaar en eerlijk gezegd is dat nog zo. De Hollandse “mevrouwen” reden met veel vermaak tussen de boerenknechten en de “heren” vonden het geen probleem om een boerenmeid op het ijs behulpbaar te zijn.
Uiteraard werden allerlei toespelingen gemaakt op de genoegens en de combinatie van rijden en vrijen op het ijs. Uit die tijd stamt bijvoorbeeld onderstaand  versje.


ijspret

Op `t ijs
Kent men `s Lands wijs.
Op `t ijs is allengs gemeen,
Hij die nog geen meid heeft
Kiest er een.


Vanaf de 17e eeuw komen de lange afstand schaatsers in beeld  met als doel vervoer van goederen over het ijs. Zij waren te herkennen aan de ijshaak over de schouder. Wanneer hij n.l. in een wak zou rijden, weer op eigen kracht op het droge kon komen. Tijdens strenge winters zoals in 1929 en tussen 1940 en 1945 (de oorlogswinters) vervoerde men achter duwsleden vrachten over het ijs zodat men niet geheel geïsoleerd raakte.
Het schaatsen heeft dus lange tijd een tweeledig doel gehad: het maken van plezier (nog steeds zo) en een mogelijkheid van vervoer over grote afstanden tijdens strenge winters.
Tegen het einde van de 19e eeuw werd dat geleidelijk minder door uitbreiding en verbetering van het wegennet en o.a. het spoorwegnet en de buurtspoorwegen. Midden 19e eeuw werden de eerste ijsverenigingen opgericht, en groeide het korte baan schaatsen in Friesland tot een nationale sport. De groei van de deelnemers aantallen in de loop der jaren aan de “Elfsteden tocht” geeft aan dat schaatsen in Nederland echt de nationale volkssport is. Waar anders dan in Nederland staan b.v. in een weekend als er natuurijs is ruim één miljoen mensen op de schaatsen? Helaas jammer, dat winters met een langdurige periode van matige tot strenge vorst meer uitzondering dan regel zijn geworden.

Carel Hagenbeek

Turijn 2006
Wedstrijd schema:
11 febr.    5000 m.     heren      15.30 – 19.00 uur
12 febr.    3000 m.     dames     16.30 – 19.00 uur
13 febr.   500 m.       heren      15.30 – 19.00 uur
14 febr.    500 m.       dames     16.30 – 19.00 uur
18 febr.    1000 m.     heren      17.00 – 19.00 uur
19 febr.    1000 m.     dames     17.00 – 19.00 uur
21 febr.    1500 m.     heren      16.00 – 18.00 uur
22 febr.    1500 m.     dames     17.00 – 19.00 uur
23 febr.    10000 m.   heren      15.00 – 18.30 uur
24 febr.    5000 m.     dames     16.30 – 18.15 uur

“Geef de pen door aan…..”
Prachtig, die uitzichten in het Sauerland. De herfstkleuren zijn overweldigend. Ik schrijf dit in een ferienwohnung in Hoheleye, een plaatsje vlakbij Winterberg. Ik zit hier een weekje om te fietsen en te wandelen. Het is tot nu toe een veelbewogen jaar geweest en ik ben aan ontspanning toe.

witteschool


Zoals de meeste clubleden wel weten ben ik directeur van een basisschool. Doorgaans sluit je het schooljaar dan af ergens in juli en ga je genieten van de zomervakantie. Dat is dit jaar, na de totale verwoesting van de school iets anders gelopen. De school (De Witte School in Arnhem) brandt namelijk vroeg in de morgen op de eerste vakantiedag volledig af. Het gebouw is een gemeentelijk monument met een rieten kap. Een van de weinige in Nederland. In de vakantie moet veel georganiseerd worden want er is niets meer.
Vandaar dus een huisje in het Sauerland. Alleen, want niemand wil of kan meer mee. Het weer is prachtig. Zondag t/m woensdag maak ik fietstochten. Ik kom al snel tot de ontdekking dat je hier eigenlijk een mountainbike moet hebben. Het is vergeven van de routes voor de atb (zie http://www.bike-arena.de).

Fietstocht


Het is zeer heuvelachtig (tot boven de 800 m.). Er moet dus veel geklommen worden. De uitzichten boven op de toppen maken het meer dan waard. In vier dagen fiets ik zo’n 250 km en moet ik bijna 3000 meter klimmen. Ik doe het rustig aan en stap regelmatig af om de weg te zoeken of om foto’s te maken.
Woensdag slaat het weer om. Donderdag kijk ik uit het raam en zie niets meer door de laaghangende bewolking. Het regent. Ik besluit daarom te gaan wandelen naar de “Kahler Asten”, met 841 meter de een na hoogste berg van het Sauerland. De hoogste berg, de Landenberg is met 843 meter net iets hoger maar lang niet zo bekend. Het wordt ondanks de regen een prachtige tocht. Langs idyllische dorpjes met vakwerkhuizen, landerijen en bossen.
Morgen al weer naar huis. De week is omgevlogen. Het heeft me goed gedaan, laat de hectiek maar weer komen.
Tip: De foto’s die ik gemaakt in het Sauerland kunnen bekeken worden op www.weerden.org onder sport.
Voor een verhaal in de volgende IJssplinters geef ik de pen door aan … Willem van den Berg.

John Weerden

31-1janTR

Uitnodiging

kerstkaarsTR

Aan de leden van STG  Renkum / Heelsum en de adverteerders van ons clubblad
Op zondagmiddag 8 januari 2006 organiseert de STG Renkum/Heelsum haar

NIEUWJAARSRECEPTIE

U wordt daartoe van harte uitgenodigd, met uw partner, van 15.00 uur tot 17.00 uur in Clubgebouw Muziekvereniging Excelsior Frans Campmanweg 23 Renkum.
Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen goede wensen worden uitgewisseld

Het bestuur

STG R/H NIEUWSBERICHTEN
ATB tochten  atb-erTR
Op dinsdag 27 december organiseert de TCW (ToerclubWageningen) een mountainbike tocht van 30 en 50 km. Starten tussen 09.00 en 10.00 uur vanaf Nudepark 69 in Wageningen.
Vertrek om 09.15 uur vanuit Vendelier 16 Heelsum.
Wij willen daar als vereniging aan deelnemen. Aanmeldingen via Willem Brugmans, Hein Leveling en Gerard van den Berg.
Deze tocht staat ook al op onze website.
Op zaterdag 14 januari is er een gelijksoortige tocht vanuit Wageningen. (Noteer de datum!)
Wanneer er dan onverhoopt geen ijs ligt doen we ook daar als vereniging aan mee.
Bij beide tochten is het mogelijk om met een snelle of minder snelle groep deel te nemen.

Trainen rond de kerst
(Zie ook onze website)
Op 24/12 gaan Gerard van den Berg en anderen wel schaatsen; zij gaan om 14.45 uur vertrekken bij Willem. De baan sluit dan om 17.00 uur.
Op eerste kerstdag wordt er door het groepje Willem/Gerard wel gefietst; zij vertrekken om 10.00 uur.
Wanneer er meer mensen zijn die op tweede kerstdag willen schaatsen in Nijmegen, neem dan contact op met Gerard van den Berg.
Tot slot stelt het fietsgroepje Willem/Gerard voor om op 29/12 of 30/12 een ATB tocht op bv. de Posbank te maken. Belangstellenden melden zich bij Willem/Gerard.

Voor die route is overigens wel een vergunning nodig van Natuurmonumenten! Ook voor 2006 is een jaarvergunning (€5,=) nodig voor de volgende routes:
- Nationaal Veluwepark (omgeving posbank)
- Bergherbos (’s-Heerenberg)
- Loonse en Drunense duinen

Weissensee
Binnen de club zijn er enkele personen die er voor voelen om deze winter naar de Weissensee te gaan. Wanneer er meer belangstellenden zijn meld je dan bij het bestuur.
Op 26 jan. en 28 jan. 2006 zijn de grote wedstrijden gepland. Het is waarschijnlijk moeilijk om in de week onderdak te vinden. In de periode daarvoor is er meer plaats en misschien wel beter ijs.
In de periode van 24 jan. tot en met 3 feb. 2006 worden er vele tochten gepland. Op 26 jan. wordt het ONK (Open Nederlands Kampioenschap) gehouden en op 28 jan. staat de wedstrijd Alternatieve Elfstedentocht gepland.
Voor het volledige programma zie: www.weissensee.nl

Enquête kerstklokTR
Na de laatste ledenvergadering is een groepje aan het werk gegaan om de (nabije) toekomst van de vereniging te bespreken. U hebt onlangs een enquêteformulier ontvangen, waarop uw mening wordt gevraagd. U wordt verzocht dit formulier zo spoedig mogelijk in te leveren bij een van de leden van die groep.

Zweden
In Zweden, op het Orsa meer wordt op 19/2/2006 een 50-100-200 km tocht georganiseerd. Voor meer details zie:
www.zweedsschaatsavontuur.nl
www.almgrens.nl

IJstraining in Triavium schaatserTR
Op de beide trainingstijden zijn voorlopig nog maar enkele kleine groepjes actief, maar het enthousiasme is echter groot. Niet in de laatste plaats door de opmerkingen en aanwijzingen van Gerard van den Berg, voor het snelle groepje en natuurlijk ook voor dochter Karin. Jan Overeem. neemt vaak op zaterdag het initiatief om de aanwezige leden te wijzen op de schaatstechniek. Tijdens het piramide rijden worden techniek en tempo door Jan fanatiek gestuurd. Dat de training succes heeft, is te zien aan de deelname van anderen dan STG-leden; ook zij wachten belangstellend op nieuwe aanwijzingen en adviezen.

CLUBKLEDING
nog steeds
TE KOOP BIJ LOES JANSSEN
Zie voor soorten en maten
IJssplinters september 2005

Mountainbikers op zwijnenjacht      zwijntjeTR
Van onze verslaggever
Zo enkele weken voor kerst wil het nog wel eens druk zijn in de bossen rond Renkum e.o. ATB-ers van de STG R/H, ondergebracht in verschillende ploegen komen elkaar zelfs tegen in de uitgestrekte bossen van de Ginkel. Nadat het lawaai van de begroeting is verstomd gaat elk groepje zijns weegs.
De groep Brugmans, die pas tegen tienen op gang komt, trekt verder het bos in. Na een paar kilometer moet er worden gepauzeerd, of gewacht, in ieder geval staan ze even stil. Martin Fysiotherapeut, als altijd zeer scherp, meent een wild varken te zien en te horen in een donker dennenbosje. Twee Brugmannetjes gaan op onderzoek en zien maar liefst een hele roedel zwijnen, die aangevoerd door een grote beer direct op onze leden afkomen. Ze hebben geluk, door het lawaai en snelle vlucht van de andere leden rennen de zwijnen(15 à 17 stuks!!), langs de B-mannetjes, weer het donkere bos in.
De trainingsrit wordt door een deel van de groep met trillende knieën voortgezet; het materiaal heeft in ieder geval niets geleden.
Voor Kerst zal deze groep gewoon naar de slager moeten!

HET ZIT ‘EM IN ..... DE  H E R H A L I N G
Heel veel in het leven,dat wij leven, is gebaseerd op gebeurtenissen en handelingen die al eens eerder hebben plaatsgevonden.
Al in het prille begin van ons leven worden we voor een groot deel bepaald door wat onze ouders en voorouders al waren. De erfelijkheidsleer laat er geen twijfel over bestaan dat veel eigenschappen en kenmerken worden doorgegeven aan het nakomelingschap; als het ware worden gekopieerd.
Het is bijna onvoorstelbaar als je eens nagaat wat je als peuter en kleuter in die eerste jaren van je leven bijgebracht krijgt. Eenmaal de schoolgerechtigde leeftijd bereikt hebbend worden we bezig gehouden met leerstof die in feite niet splinternieuw is maar telkens opnieuw aan onwetenden wordt voorgehouden.
De kunst is nu met die nieuw verworven kennis origineel te gaan worden; dingen ermee te gaan doen waarin nog niemand ons ooit tevoren is vóórgegaan. Je wordt dan een soort kunstenaar en daarmee misschien wel onsterfelijk. Zoiets is niet velen gegeven.

Sport en herhaling
Als duidelijk is dat herhaling in ons leven noodzakelijk is om tot dat leven te komen en je er in te kunnen handhaven, hoe is het dan bij het sporten?
Nou ja... daar is het eigenlijk niet anders !
Bij allerlei takken van sport, vooral in de wedstrijdsport, speelt het voorbeeld een enorm belangrijke rol. Jongeren proberen de bewegingen, die hun sporthelden ten toon spreiden, ná te doen. En ook hier lukt het een enkeling soms om de aan ingestudeerde beweging nog een element toe te voegen. Bij het turnen zie je dat bijvoorbeeld wel eens. Omdat zo’n nieuwigheid dan in feite erg bijzonder is wordt de naam van de bedenker aan dat nieuwe feit verbonden.

Laat mij er nu eens twee takken van sport uitpikken, waarbij de herhaling wel héél sterk naar voren komt. Ik beperk mij hier even tot het (hard)lopen en- natuurlijk- het schaatsen. Bij beide activiteiten verval je bij het duurwerk in een ritme, waarbij je niet bij iedere verplaatsing van je benen telkens opnieuw zeer bewust te werk gaat. Je komt bij het lopen tot een bepaalde paslengte, waarbij je je lekker voelt en er treedt een grote herhaling van overeenkomstige bewegingen op.
De glijdbeweging bij het schaatsen verloopt over de langere afstanden, die wij nu eenmaal graag afleggen, eveneens min of meer als een automatisme...bijna eindeloos vaak maken we dezelfde beweging.

Máár als je één van die passen of één enkele schaatsstreek eens goed zou bestuderen, dan zou je zien dat er zich een momentje voordoet, waarbij je in feite niets doet. Je zet geen kracht, je zet je niet af, nee je zweeft of glijdt eigenlijk alleen maar. In wezen gebruik je tijdens dat moment haast geen energie. En omdat ook deze fasen zich telkens opnieuw voordoen kan je hier gebruik van maken.
Als je dus goed weet dat deze momentjes van rust onderdeel zijn van de inspanning die je aan het leveren bent, maak er dan ook gebruik van!
Je doet dat in het begin door er goed bij na te denken, bij jezelf te ontdekken wanneer ze optreden en aldoende iets van een ontspanning aan te brengen in datgene waar je mee bezig bent. Al die rustmomentjes bij elkaar opgeteld leveren een oase van rust, zelfs onder de meest gure omstandigheden.
Met het prijsgeven van dit grote geheim sluit ik dit stukje af met de wens dat het ons allen in dit komende winterseizoen gegeven is dit per persoon te gaan uitvinden én te gaan introduceren.

Minze de Vries

Zoals bekend heeft Nel met een drietal andere vrouwen een fietstocht naar Santiago De Compostela gemaakt.
Hier volgt het tweede deel door zuid Frankrijk. Het mooiste, interessantste,”Spaanse” en helaas ook zwaarste deel volgt nog. Maar ja, een pelgrimstocht moet je je wel blijven herinneren, ….toch!

Een van de vele leuke verrassingen. (deel 2)

De wijn van de burgemeester die wij samen met de campingbeheerder dronken smaakte heerlijk en naar meer. Wat wil je, we bevinden ons immers in de Loirestreek en misschien wel van zijn eigen wijngaard. Vrijdag 22 juli verder richting Poitiers, twee keer verkeerd gereden. (was toch de wijn van gisteren hiervan de oorzaak) Dan maar even de weg vragen aan een paar wegwerkers en zo zitten we weer op het goede spoor. Een tijdje later passeert ons met veel kabaal een auto, de wegwerkers (Cantonniers) komen langs en steken hun duim op dat we goed zitten, lief hoor en alweer een verrassing. Door een mooie omgeving en een stevige klim, langs een van de vele Loire-kastelen komen we na 95 km in de omgeving van Poitiers. We overnachten op een vier **** erg dure camping Chateau de St.Ustre. We bezoeken Poitiers en ontmoeten een meneer die al in Santiago is geweest, hij brengt ons naar een aantal bezienswaardigheden.
Een paar dagen is het weer wat minder en regent het, maar warme thee met een scheut port doet wonderen.

Maandag 25 juli we zijn allemaal een beetje moe en vragen bij de plaatselijke VVV van Touvre een overnachtingadres. Zij hebben een leuk huisje voor ons. We eten en slapen heerlijk en zijn de volgende dag er weer helemaal klaar voor. We rijden door een prachtige omgeving met een en al rust. Vooral s`morgens vroeg zien we veel reeën en edelherten en ook weer velden met kleurige bloemen. Passeren steden als Angoulême en Montignac (naam komt me bekend voor, dieet of zo?), hebben wij niet nodig.
Verrassing nr. zoveel: we mogen toch van de mensen die er nu wonen overnachten op een niet meer in bedrijf zijnde camping. Gratis een concert s`avonds van krekels en allerlei ander spring -en kruipgedierte inbegrepen. In Aubeterre bezoeken we de kerk St.Jacques uit de twaalfde eeuw met mooie beeldhouwwerken waar duidelijk Spaanse en Moorse invloeden zijn terug te vinden. Donderdag 28 juli hoera!! een rustdag de teller staat op 1428 km, de helft zit er op. In 17 fietsdagen hebben we gemiddeld 84 km per dag gereden niet gek dus. s`Avonds naar de kerk geweest waar een kinderkoor een uitvoering gaf, zij zongen prachtig. Tijdens het concert brak een onweersbui uit en sloeg de bliksem in, stijf van schrik zaten we in de bank. De volgende twee dagen rijden we door de wijngaarden van St.Emilion met bijna in elke bocht een grote fles wijn van 1,5 m hoog en verwijzing naar alweer een Chateau de Migraine of Douze du Pape (voor elke apostel heeft de enige Franse Paus ooit, volgens mij, een eigen Chateau du Vin laten bouwen). Wij hebben ons uiteraard beperkt tot een paar glaasjes om zonder migraine de volgende dag weer op de fiets te zitten.

De heuvels liggen nu achter ons en we rijden door de vlakke bossen van Les Landes. Het schiet lekker op. Verrassing, toeval of een wonder? Zaterdag 30 juli overnachten we in een refugio (herberg) de vier pelgrims Hollandais zijn opgemerkt en het is al doorgegeven dat we in aantocht zijn. In een grote zaal, met wel ruimte voor 50, lagen onze bedjes al gespreid.
Een bijzonder vriendelijke mevrouw van 95 jaar en haar zoon ontvingen ons en vertelden o.a. waar we lekker en niet duur konden eten. Kosten overnachting? 0,0 euro. Zondag 31 juli, de wegen beginnen weer te stijgen, en in de verte zien we de Pyreneeën. Om 17.00 uur komen we op de Municipal Camping St.Jean Pied de Port aan, midden in de stad. Deze prachtige oude stad met een citadel ligt aan de voet van de Roelandspas. Deel twee van onze tocht zit erop. Hier beginnen we aan het laatste en wat achteraf blijkt het zwaarste gedeelte.

Nel Hagenbeek

Nel

Laatst aangepast (zondag, 08 mei 2011 08:22)