<<Terugclubbladvoor11nr3GIF

Voorwoord
De redactie heeft in het najaarsnummer gevraagd de kopij voor 5 december in te sturen. Nou, dat hebben we geweten; onze e-mail raakte verstopt en de brievenbus overvol! Wij hebben het bestuur dan ook verzocht faciliteiten beschikbaar te stellen om deze informatiestromen te kanaliseren. Misschien moeten we ook wel door het lot laten bepalen welk stukje als eerste geplaatst gaat worden.
De veelheid aan onderwerpen die werd aangeboden maakte het ons moeilijk een verantwoorde keuze te maken. Het is uiteindelijk gelukt een clubblad te maken met hopelijk lezenswaardige artikelen; zelfs niet-leden leveren al een bijdrage.
Er wordt in dit blad teruggeblikt en vooruitgekeken. Wij hopen met jullie op een voorspoedig 2005. Dat kunnen we elkaar op verschillende manieren toewensen, maar dit jaar ook op een heuse NIEUWJAARSRECEPTIE (en –borrel!) op 9 januari 2005.
Wij wensen jullie allen, leden en adverteerders, prettige kerstdagen en een zeer voorspoedig nieuwjaar.

De redactie

Van de voorzitter (vervolg 3)
Met uitzondering van een paar speldenprikjes, heeft koning winter nog niet van zich laten spreken tot op dit moment. Met twee centimeter sneeuw (daar zitten schaatsers trouwens niet echt op te wachten) en maar paar nachten drie tot vijf graden onder nul zijn het ook geen waarden om over naar huis te schrijven. Om kort te gaan, schaatsen op natuurijs met sinterklaas zoals in 1993 zat er niet in. De kerstvakantie dan? Wie weet.

Aan de conditie is de afgelopen weken zowel in de zaal op maandagavond als op het ijs in Nijmegen en Deventer hard gewerkt. De eerste grote test heeft 11 december in Heerenveen plaats gevonden en direct daarna nog eens dunnetjes over tijdens de zaal training maandag 13 december. De trouwe vaste bezoekers aan de indoor zaaltraining zal het niet zijn ontgaan, dat ik een ervaren eerste uitvoerend assistent heb weten aan te trekken.

Ik ben erg blij dat onze Piet Brugmans dit, na een aantal minder prettige jaren voor hem, weer kan en mag. Piet heeft een tijd geleden hierin een cursus gevolgd en met o.a. de jeugd van Skeelios de nodige ervaring opgedaan. De trainingen klinken letterlijk als muziek in de oren en het is tijdens de rek- en strekoefeningen van hem bijna angstvallig stil. Hoewel……regelmatig wordt die stilte onderbroken door heftig gekreun en gesteun, en ziet de zaalvloer er uit als de ringbaan van het Triavium direkt na een dweilpauze. Tegenwoordig heet dat geloof ik ijsbereiding wanneer ik dat op T.V. door Mart Smeets of zijn collega`s hoor zeggen, zelf denk ik daarbij aan van die witte, roze, bruine of groene bollen in een hoorntje al dan niet met een dot slagroom. Maar goed hoe dan ook, er wordt gewerkt en niet zo zuinig.

Samen hebben we een opbouwend trainingstraject opgezet met een aantal tussentijdse conditietesten, waarvan we hopen dat ze dan een goed beeld geven van de opgebouwde conditie. Hoe was het en hoe is het nu daarmee gesteld. Prettig om te weten voor je zelf en voor ons om te weten of we op de juiste manier bezig zijn.

Op de eerste plaats komt dus de training aanbod, deze duurt minimaal een uur. Als afsluiting de bekende volleybalpartij van al naar gelang en behoefte 1,2 of 3 sets. Met deze opzet denken Piet en ik meer structuur te geven aan de zaaltrainingen. Het doet ons overigens goed, dat behalve de vaste harde kern ook Hans Bekedam, Joop van der Gronden en Rene Roozenboom de weg naar de zaaltraining hebben gevonden. Het mogen en kunnen er meer worden van ons. Dus wie volgt.

Zo nog maar een paar dagen en dan zitten we met onze familieleden rond de kerstboom lekker lui te wezen, de geur van allerlei lekkere gerechten op te snuiven die uit de keuken komen. De enige die niet lekker lui is en kan zijn is moeders zij is druk,druk, druk. Dan een week later nog de oliebollen en appelflappen en het jaar 2004 is weer voorbij. Gaat het dan echt gebeuren in januari of februari een echte Hollandse natuurijstocht? Hou dat dan in gedachten bij het te veel aan calorieën die we nuttigen tijdens deze dagen. We trainen het er wel weer af, maar het kost toch snel tien extra zware oefeningen van Piet.

Rest mij iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen en een gezond 2005 met veel en nog veel meer ijs. Natuurijs wel te verstaan.

Wordt vervolgd, Carel Hagenbeek                      

DE BEZORGER VAN………
In deze tijd van het jaar krijgt u vaak een kaartje aangeboden met de tekst: DE BEZORGER VAN DIT BLAD WENST U…… etc.
Deze kaartjes blijken voor de bezorger veel waard. Ze worden soms zelfs gestolen!

WIST U DAT…..
de bezorger van dit blad deze eervolle taak deelt met (of afschuift naar…!?) zijn vrouw?
ook allerlei formulieren u op deze wijze bereiken?
zij dit als heel normaal verenigingswerk beschouwen?
deze vrouw daartoe maar liefst drie (3) fietsen tot haar beschikking heeft?
de redactie het niet uitmaakt welke fiets zij gebruikt, zolang deze maar is voorzien van deugdelijke verlichting, remmen en voldoende lucht in de banden? (Taak W.B.)
wanneer echt een kruiwagen nodig is om de STG info rond te brengen, het bestuur zal moeten bijspringen?
zij voor dit werk niet de bovenvermelde kaartjes heeft?
dat haar desondanks veel dank is verschuldigd?

ADRESWIJZIGING
Gaarne willen wij u deelgenoot maken van het volgende: Twee leden van de SCHAATS TRAININGSGROEP RENKUM / HEELSUM zijn verhuisd en leven sinds enige tijd samen op hun nieuwe adres: Wolweg 43  3776 LM  te Stroe.
Nu is dit op zichzelf geen echte bijzonderheid, ware het niet dat het hier een huis betreft dat aan een bijzondere kruising van wegen is gelegen. Het gaat om een historische pleisterplaats die al aan het begin van de 21ste eeuw werd beschreven in de Stroese Almanak. De ene weg; De Wolweg, die duidt op levendige handel in schapen en afgeleide producten zoals truien en shoarma. De andere weg is vernoemd naar een beroemde Heelsumse keiöloog: Willem Brugmans. Het moge duidelijk zijn dat de verbondenheid met Renkum, en Heelsum in het bijzonder, hiermee is bekrachtigd.
Voor belangstellenden is de kunst van deze beroemde Heelsummer te bewonderen op de bovengenoemde locatie. Het is uniek in zijn klasse en stamt uit de latere periode van zijn werk.

Stroe ontbeert nog een VVV-vestiging terwijl de omgeving zich toch kenmerkt door het vele natuurschoon, de mooie wandel- en fietsroutes en de reeds genoemde functionele kunstwerken. Wanneer u in de buurt bent, en meer wilt weten over Stroe en haar unieke en uitgelezen mogelijkheden voor sport en ontspanning kunt u zich altijd wenden tot Esther Bakker of Martin Hiskemuller.
Voorts willen wij u wijzen op een jaarlijks terugkerend evenement; De Helse Toer van Heelsum te Stroe. Het betreft hier een ATB-TOERTOCHT die op 23 januari 2005 wordt verreden. Deelnemers dienen zich te verzamelen op de kruising van de Wolweg en het Willem Brugmansstraatje. Aanvang is om 10:00 uur, de lunch is inbegrepen en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor inschrijving en startnummers kunt u bellen met het nummer van de organisatie; 0342-440925.
Tenslotte wensen wij u fijne kerstdagen en gezond en sportief 2005!

De Schepping
De schepper heeft twee scheppels geschapen allereerst de MAN, maar de MAN was zo alleen en alleen kun je niets beginnen, dus schiep hij uit de Man de Vrouw. Vervolgens richtte hij zich tot de MAN en zei hier moet je het mee doen d.w.z. hier heb je genoeg aan ” HET GROOTSTE WONDER ”ooit geschapen.
Voordat de Schepper heenging zei hij tegen beiden, dit al behoort jullie: de Vogels, Vissen, DIEREN, Bomen, Planten Vruchten en Water, kortom het AARDSE PARADIJS. Met nog een belangrijke boodschap “gaat en vermenigvuldigt U”.Hoe moet dit nu en hoe gaat dat nu?
De Schepper heeft er goed over nagedacht.
Toen hij de Vrouw uit de Man schiep en voor zichzelf een berekening maakte, kwam hij tot de conclusie hier kun je voorlopig mee vooruit. Sterker nog, er zijn er die helemaal niet meer vooruit komen.
Toen kregen we ook nog dat gesodemieter met die appel en toen bleek dit een meesterzet te zijn geweest. Een schepsel uit de Man een prachtig gevormd iets met een onberekenbare hormonenhuishouding. Je kunt er alle kanten mee op en het is een groot Mysterie.
Hoe moet dit nu, waar gaat dit naar toe?
Welnu, beste ijsvrienden dit vraagstuk laat ons niet koud.
De echte man heeft geen probleem met de meegekregen boodschap. Maar ook dit is een wonder d.w.z. de uitkomst van de vermenigvuldiging. Zo zijn er door de eeuwen heen nog al wat wonderen geschied.
Wonderen zijn de wereld nog niet uit en zeker in de natuur, want ook die is onberekenbaar.
De ontwikkeling gaat voort zowel van de Man als van de Vrouw. De een ontwikkelt zich meer en beter dan de ander. Zit het niet in het interieur dan kun je het terug vinden in het exterieur, ergens zit wel iets.
Zij die niets of weinig hebben zouden benadeeld kunnen zijn, maar zij hebben ongetwijfeld andere kwaliteiten.
Kijk naar de TV  beelden oorlog, honger, rampen en armoe. Wonderen van de natuur geen natuurijs daarvoor in de plaats lange hete droge zomers.
Waar blijven de Winters waar blijven de schaatstochten?
U ziet steeds komen we terug op dat onberekenbare en dit al door die ene scène met de appel.
Maar er is nog zoiets als Hoop. Hoop doet leven en Hoop geeft leven. Er is ook nog zoiets als Geloof en Liefde. De Liefde is min of meer al besproken. Geloof moet je hebben in je eigen kunnen zonder jezelf voor de gek te houden.
Vervolgens beland ik na deze korte filosofie ook bij de normen en waarden.
Ja, wat zijn dat?
Ik denk (maar wie ben ik) dat het te maken heeft met plicht en verplichtingen. De plicht tegenover je medemens en niet tegenover je fiets je auto je huis je schaatsen dat is materiaal en daarvoor staat onderhoud. De plicht die je hebt tegenover je vrouw, je kinderen (opvoeding), je hond, je kat, de hamster, konijn, paard etc. dit zijn levende zaken. Zij hebben een geest en een leven en daar wil je mee samenleven. Dit al is het maken van keuzes. Maar het komt er toch op neer dat we plicht en verplichtingen hebben en we zijn allemaal mens.
En als ik ons ledenbestand bekijk dan heeft DE SCHEPPER goed zijn best gedaan
En kunnen we aardig voor de dag komen.
Hier kun je boeken over vol schrijven en dat heeft reeds plaatsgevonden. U kunt ook een consult bij mij aanvragen kosten Euro 250,-- per uur ZWART. U zult wel denken daar word je niet goed van laat staan beter.
Voor mij is de VROUW het mooiste van de schepping gevolgd door het paard. Beiden gevaarlijke objecten maar beiden zul je met Liefde moeten behandelen.
En WONDEREN zijn de wereld nog niet uit.
En met wonderen bedoel ik ook schaatsen op NATUURIJS.

GEGROET,  Sinterklaas

200 K TOCHTEN, OVERAL, BEHALVE IN NEDERLAND?
Volgens de geleerden zal door de klimaatsverandering in de toekomst nog weinig kans zijn op goed natuurijs. Wil je toch schaatsen, dan rest de rondjes rijden op de kunstijsbanen of je trekt de wijde wereld in. Het barst van de (alternatieve) elfstedentochten en andere 200 km tochten.
In 1974 was de eerste alternatieve in Lillehammer. Vanaf 1976, vanwege grotere ijszekerheid, verplaatst naar Finland. De tocht in Kuopio bestaat nog steeds. In 1985 werd er in Polen ook een alternatieve uitgezet; helaas voor de organisatoren kregen we na 22 jaar eindelijk weer een echte in Friesland. Toen in 1987 ook Polen niet ijszeker bleek, ontstond de kans voor de Weissensee. De grootste en meest gemütliche alternatieve tocht.
Eigenlijk hebben geen van de genoemde landen een schaatscultuur als Nederland, alleen Zweden heeft vergelijkbare tochten. De Zweden houden ervan op schaatsen de natuur in te trekken. Zo zijn er tochten van Uppsala naar Stockholm en tochten op de meren van Orsa en Mora. De gezelligheid en massaliteit van de Weissensee zul je hier niet vinden.
Reisorganisatoren ruiken geld, dus komen er steeds meer 220K tochten, zoals in Japan, Canada en zelfs over het Baikalmeer naar Irkoetsk. Voor nog verder weg is er in juli zelfs een tocht op een bevroren meer in Argentinië.
(Dit is een samenvatting van een artikel in de Volkskrant eerder dit jaar.)

De STG R/H bezoeken aan Heerenveen blijken wereldberoemd in Renkum e.o. Ook snelschaatsende niet-leden gaan graag mee.
Hieronder hun verslag; zo te zien en te lezen schaatsen ze niet alleen goed, maar hebben ze ook hun ogen en oren goed open gehad!!

Onze Thialf ervaring
Afgelopen zaterdag 11 december zijn wij drie (Rik, Janbert en Reindert) mee geweest met het uitje van schaatstrainingsgroep Renkum/Heelsum naar het Thialf.
Wij vertrokken in de nieuwe turbo camper van Jan Overeem en waren daardoor snel in Heerenveen. Na het eten van een oliebol was het tijd om te stoppen met praten en te gaan schaatsen.
Maar dat kwam er niet van want het was ons de vorige keer ook al opgevallen dat het ouwehoergehalte bij deze club toch wel erg hoog ligt en dat de term geen woorden maar daden hier niet echt toe te passen is. Maar laten wij reëel zijn want die gezelligheid zorgde voor een leuke avond.
Deze keer zagen wij wel dat de inzet hoger lag dan de vorige keer want in plaats van om 10 uur van de baan te gaan werd er toch wat langer door geschaatst om vervolgens in de kantine het welverdiende biertje te drinken. Wij hebben erg genoten van deze avond en hopen dat wij de volgende keer weer van de partij mogen zijn.
Tot de volgende Keer!

Mountainbiken op zondagochtend
Iedere zondagochtend verzamelen de mountainbikers zich om 10.00 bij Willem B, om van daaruit te vertrekken naar het bos. Iedere week wordt er weer een nieuwe route gereden. Vooral Gerard kent veel leuke routes.
Onderweg worden er de nodige verhalen verteld, en diegene met de meeste praatjes is nooit kapot! Gezelligheid staat wel voorop bij deze zondagochtendtour. Daarnaast wordt er aardig aan de conditie gewerkt!
Tegenwoordig wordt er op donderdagmiddag ook al gefietst met een klein groepje “vutters”. Heel soms zitten er ook wat “jonkies” bij. Op deze manier houden de “vutters” hun conditie prima op peil, zodat ze zondags goed mee komen.
De oudjes worden wel een beetje nachtblind, want fietsen door een smal, donker tunneltje schijnt voor sommige nogal moeilijk te zijn ( we noemen geen namen hoor, Willem!). Eén 50-plusser doet ook nog eens 4 keer in de week aan spinning. Hij wordt er steeds magerder van ( hij zou van z’n motor afwaaien!).
Als de club op zondagochtend weer arriveert staat de koffie al klaar bij Corrie B en soms wordt er getrakteerd vanwege een verjaardag van Gerard v.d. B, of  een creatief iemand had zin om een lekkere appeltaart te bakken.
Willem B haalt voor deze “mountainbikersinvasie” extra stoelen van boven, want meestal is het een grote groep.
Na dit gezellige koffie-uurtje gaat iedereen weer naar huis. Dus als iemand op zondagochtend gezellig wil mountainbiken, kom dan om 10.00 uur naar de Vendelier 16 te Heelsum!

Een mountainbiker

Op de koffie…
Terugblik en vooruitkijken met een erelid
In dit voorjaar heeft Albert van Brakel zijn laatste STG-activiteit, de zaaltraining, beëindigd.
Daarvoor had hij het voorzitterschap en het PR en redactie werk al neergelegd. Voor de redactie was dat aanleiding om eens met ons erelid en één van de oprichters van STG R/H te gaan praten. Wij zijn benieuwd, hoe iemand als Albert nu tegen de club aankijkt en met welke activiteiten hij zich nog bezighoudt.
Onder het genot van koffie, die hij trouwens vergeet op te drinken als hij over STG R/H praat, hebben we de ontwikkelingen binnen STG R/H doorgenomen in een interviewvorm.

Waar houd je je op dit moment mee bezig?
Gedurende de laatste tijd, toen duidelijk werd dat ik mijn taken bij de STG ging stoppen, is er door de schoolschaatscommissie van de KNSB gewesten Gelderland en Overijssel gevraagd om iets met schoolschaatsen en gehandicaptenschaatsen te doen. Samen met scholen en de inrichtingen begeleid ik op enkele ochtenden groepen kinderen. Dit is erg intensief werk door de beperkingen van de kinderen, maar ook door mijn eigen lichamelijke problemen. Maar ik doe het graag.
Zelfs kinderen in een rolstoel kunnen zichzelf en anderen vermaken op het ijs.
Daarnaast pas ik geregeld op mijn kleinkind, ook erg leuk.

Sinds 12-09-91, de oprichtingsbijeenkomst in “de Ballon” ben je actief geweest in deze club; hoe kijk je daar op terug?
Ik kijk met veel plezier op deze periode terug. Ik was al vanaf mijn 14 e bezig met het rijden van natuurijstochten; bij de latere tochten in de jaren tachtig kwam ik in contact met Ben van de Meyde . Jan Overeem ontmoette ik op de ijsbaan in Deventer. Zo is het balletje gaan rollen. In het begin zijn we behalve met techniek en conditie ook druk geweest met de club te promoten en contacten leggen naar KNSB en andere STG’n . Vanuit mijn werk was ik ook steeds bezig met presentatie en promotiezaken, ik weet hoe belangrijk dit is.
Door een bedrijfsongeval in 1993 (hersenletsel) en een verkeersongeluk in 1996 (rugletsel) werd ik beperkt in mijn mogelijkheden. Gelukkig heb ik nog wel de schaatstrainerscursussen en de daarbijbehorende applicaties kunnen doen; ik heb daar veel profijt van gehad. Bovendien heb ik daardoor veel kunnen netwerken.

Zijn je verwachtingen uitgekomen?
Ik heb steeds geprobeerd veel aandacht aan de schaatstechniek te geven. Ik denk dat daar meer uit had kunnen komen, wanneer de structuur die ik daarbij voor ogen had meer was gevolgd. Eerst een warming-up, dan voor de dweil vrij schaatsen, daarna meer aandacht voor trainen op techniek; in Deventer was dat in de jaren 90 nog toegestaan. Veel leden wilden echter ook vaak na de dweilpauze trainen op snelheid en conditie.
De STG R/H is door de presentatie bij allerlei instanties en de pers, en ook door ons clubblad, bekend geworden. Wij moeten ons overal laten zien; de activiteitenkalender moet tijdig uitkomen, en ons infoboekje moet op veel plaatsen liggen.
Mijn (onze) activiteiten m.b.t. de ijsbaan in Wageningen zijn helaas mislukt. Samen met de O.IJ.V. ben ik actief geweest om in Oosterbeek een skeelerbaan te realiseren. Dat is wel gelukt, zij het dat Skeelios Oosterbeek (jeugd) weer is opgeheven door gebrek aan trainers/instructeurs.
De bezoeken aan de Weissensee ( incl. de voorbereidingen) en Heerenveen heeft nieuwe leden en vooral clubbinding opgeleverd. Ook voor de contacten en voor de PR zijn dit goede activiteiten. Misschien moeten we dit niet alleen herhalen, maar op een andere manier organiseren of combineren met iets anders.

Hoe zie je de toekomstige ontwikkelingen voor de STG R/H?
Het lijkt me noodzakelijk om de doelstellingen voor iedereen helder te krijgen; daarnaast moet de club groeien in aantal en samenstelling. Maar dan moeten er ook wel keuzes worden gemaakt voor het opleiden van trainers/instructeurs. Misschien kan samenwerken met (of in de keuken kijken bij) andere STG’n ons ook helpen. Basis voor alle schaatsactiviteiten blijft een goede techniek.
Deelname als club aan grote fietstochten en skeelermarathons in het buitenland kan ook een doelstelling zijn. Skeeleren en mountainbiken zijn uitstekende trainingen voor schaatsen.

Mis je de STG R/H?
Nee, ik beschouw veel zaken binnen de club weliswaar als mijn geesteskind, maar mijn andere activiteiten geven me ook veel voldoening (voorzover mijn lichaam dat toelaat).
Wat niet wegneemt, dat ik wel benieuwd ben naar de zaaltraining; misschien kom ik wel een keer kijken.

Bedankt voor je komst en dit gesprek, je kunt nu rustig je koffie opdrinken.

Hein Leveling

Wat doe jij op maandagavond?
Wanneer je op maandagavond in de sportzaal in Wolfheze komt word je geregeld verrast dit jaar. Eerst was er de training door Carel met steeds wisselende inbreng van de deelnemers, nu doet Piet Brugmans de training (in overleg met Carel) en vooral met veel muziek! Wij weten nog niet of de muziek dient om ons op te zwepen, of om de opmerkingen en het gesteun en gekreun te overstemmen.
Alsof dit nog niet genoeg is, kwam er tijdens de warming-up op maandag 6 december opeens hoog bezoek binnen. De Sint en zijn knecht lieten de stoomboot nog even wachten, om de STG R/H in actie te zien. Hij bleek zoals gewoonlijk goed op de hoogte met het reilen en zeilen van de club en haar leden. Over de voorzitter, de trainer, en zelfs over de (consumptie)-ijsperikelen van de penningmeester had hij passende woorden.
Toch had de Sint niet alles in de hand, want tot ieders verrassing kwam ook de kerstman nog (of al?) op bezoek. Even dachten we dat er een machtsstrijd zou ontstaan, maar beide mannen werden door tussenkomst van Zwarte Piet op hun plaats gewezen en gehouden!

De toespraakjes en bijpassende cadeautjes van de Sint voor de verschillende leden waren van hoog niveau; het was jammer dat Jip niet aanwezig was, want hij had hier veel van kunnen leren.
Piet (de zwarte, wel te verstaan!) had als gebruikelijk een zak vol strooigoed, waaruit zelfs tijdens het volleyballen nog werd gesnoept.
Het bezoek van Sint, Piet en kerstman had kennelijk veelindruk gemaakt. Bij de afsluitende volleybalwedstrijd werd er opeens keurig gestopt, gepasst en overgespeeld alsof we niet anders gewend zijn! Dit gaf zoveel spelvreugde, dat er niet eens op Jip, Esther en Martin werd gemopperd toen zij veel te laat binnen kwamen.

Hein Leveling

 

 

 

Laatst aangepast (maandag, 25 april 2011 08:17)